Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải khuyến khích – Giải thưởng sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X năm 2020, lĩnh vực Nông Lâm Ngư nghiệp, Tài nguyên và Môi trường

2020
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Công trình: Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học cây địa liền (Kaempferia galanga L.) và xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất tại Thừa Thiên Huế
Tác giả: Nguyễn Đình Thi (Chính), Nguyễn Thị Dung, Hoàng Kim Toản, Trần Thị Thu Giang, Thái Thị Hồng Mỹ, Đặng Văn Sơn, Hồ Công Hưng, Lê Thị Hương Xuân