Dữ liệu đề tài

CS-DT2020

Nghiên cứu tuyển chọn một số giống dưa chuột có triển vọng tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Trần Thị Thu Giang (Chủ nhiệm), Trần Thị Ánh Tuyết, Trần Minh Quang

CS-DT2020

Nghiên cứu sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống đậu xanh tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Phan Thị Phương Nhi (Chủ nhiệm), Trần Thị Thu Giang, Trần Đăng Tuấn Vũ

DHH2020-0135

Nghiên cứu sản xuất phân bón lá sinh học từ thực vật thủy sinh cho cây rau ăn lá tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Nông hoá
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Hoàng Thị Thái Hòa (Chủ nhiệm), Đỗ Đình Thục, Trần Thị Thu Giang, Trần Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Quang Cơ

CS-DT2020

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ớt chuông trong vụ Xuân - Hè năm 2020 tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Trần Thị Ánh Tuyết (Chủ nhiệm), Dương Thanh Thủy, Trần Thị Thu Giang

CS-DTĐHNL 2018

Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa chất lượng cao tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Thu Giang (Chủ nhiệm), Trần Minh Quang

B2017-DHH-52

Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống và kỹ thuật trồng cây cà gai leo

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Kim Toản (Chủ nhiệm), Trần Đăng Hòa, Nguyễn Đình Thi, Lê Như Cương, Trần Thị Thu Giang

CS-DTĐHNL 2017

Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại phân hữu cơ đến sinh trưởng, phát triển và năng suất cà chua tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Thu Giang (Chủ nhiệm), Trần Minh Quang, Hoàng Văn Nam

CS-DTĐHNL 2016

Nghiên cứu tuyển chọn một số giống lúa mới có triển vọng tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Thu Giang (Chủ nhiệm), Trần Minh Quang, Phan Thị Phương Nhi

Dự án cấp Thành phố

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình trồng cây Chùm ngây (Moringa oleiferaLamk) phù hợp trên địa bàn thành phố Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Trần Thị Thu Hà (Chủ nhiệm), Trần Thị Thu Giang, Trần Minh Quang, Lã Thị Thu Hằng

CS-DTĐHNL 2015

Đánh giá tập đoàn giống lúa mới thu thập tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Thu Giang (Chủ nhiệm), Trần Minh Quang, Phan Thị Phương Nhi