Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Vinh Phương

Thạc sĩ

19

Bài báo

3

Sách - Giáo trình

12

Đề tài khoa học

4

Sở hữu trí tuệ

2

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Vinh Phương
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1985

 • Địa chỉ:

  P09 dãy 16 khu tập thể xã tắc - Trần Nguyên Hãn , Thuận Hòa , thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0976556927
  Email: tvphuong@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Nuôi trồng thuỷ sản

  Chuyên ngành đào tạo:

  Nuôi trồng thuỷ sản

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Nuôi trồng thủy sản, Nguồn lợi thủy sản, sản xuất giống thủy sản

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (Cử nhân - 2019)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2013 Đến : 30/09/2017 Nghiên cứu viên Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ - Đại học Huế Trưởng phòng CGCN (1/1/2017-30/9/2017)
  Từ : 09/03/2021 Đến : Nghiên cứu viên Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế Đại học Huế -
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Kỹ sư Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Nuôi trồng thủy sản 2008
  Thạc sĩ Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Nuôi trồng thủy sản 2012