Dữ liệu Nhà khoa học

Phạm Thị Hải Yến
(600000.0450)

Thạc sĩ

23

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

16

Đề tài khoa học

4

Sở hữu trí tuệ

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Phạm Thị Hải Yến
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1987

 • Địa chỉ:

  P09/16 Xã Tắc , Thuận Hòa , thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: phamthihaiyen@hueuni.edu.vn, phamthihaiyen.huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Nuôi trồng thuỷ sản

  Chuyên ngành đào tạo:

  Nuôi trồng thuỷ sản

  Chuyên môn giảng dạy:

  Dịch tễ học thủy sản

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/12/2012 Đến : 01/12/2012 Khoa Thủy sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Hợp đồng thử việc giảng viên
  Từ : 01/01/2013 Đến : 01/02/2013 Khoa Thủy sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Hợp đồng giảng viên
  Từ : 01/03/2013 Đến : Khoa Thủy sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Tập sự viên chức ngạch giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Nông Lâm Huế Nuôi trồng thuỷ sản 2010
  Thạc sĩ Đại học Nông Lâm Huế Nuôi trồng thuỷ sản 2012