Dữ liệu đề tài

CS-DT 2019

Nghiên cứu khả năng kháng khuẩn của chế phẩm Oligochitosan bạc đến vi khuẩn Vibrio sp. phân lập từ ao nuôi tôm thẻ chân trắng ở Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Trần Quang Khánh Vân (Chủ nhiệm), Phạm Thị Hải Yến, Hồ Thị Tùng

CS-DT01/2018/HĐ-KHCN

Ứng dụng vật liệu nano phòng trị bệnh hoại tử gan tụy cấp (AHPNS) để nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) tại thị xã Hương Trà.

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ bản
Người tham gia: Lê Thị Kim Anh (Chủ nhiệm), Nguyễn Đăng Nhật, Nguyễn Hữu Thịnh, Đỗ Thanh Tiến, Phạm Thị Hải Yến

CS-DT

Nghiên cứu thành phần ký sinh trùng trên ngao dầu nuôi tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Trần Quang Khánh Vân, Hồ Thị Tùng, Phạm Thị Hải Yến (Chủ nhiệm)

CS-DTCT - 2017

Nghiên cứu một số đặc điểm của vi khuẩn Lactobacillus acidophilus dùng để sản xuất chế phẩm probiotic.

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Quang Khánh Vân (Chủ nhiệm), Phạm Thị Hải Yến, Hồ Thị Tùng

CS-DT CT - 2016

Nghiên cứu tác dụng của Nano bạc đối với vi khuẩn Vibrio spp. gây bệnh phát sáng trên tôm thẻ chân trắng ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Quang Khánh Vân (Chủ nhiệm), Phạm Thị Hải Yến, Huỳnh Văn Vì

CS-DTCT 2015

Tuyển chọn các chủng Lactobacillus kháng Aeromonas gây bệnh đốm đỏ trên cá trắm cỏ (Ctenopharyngodon idellus.) nuôi lồng ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Quang Khánh Vân (Chủ nhiệm), Phạm Thị Hải Yến, Huỳnh Văn Vì