Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-974-897-4

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm Lươn đồng Monopterus albus (Zuiew, 1973)

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Tác giả: Nguyễn Quang Linh (Chủ biên), Phạm Thị Hải Yến, Kiều Thị Huyền, Võ Điều, Trần Vinh Phương