Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1388 - 0764

Electrochemical determination of clenbuterol with nickel‑ferrite/reduced‑graphene‑oxide‑modified electrode

Journal of Nanoparticle Research, 2023
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Quang Mẫn (Chính), Nguyễn Thị Thanh Tú, Nguyễn Thị Vương Hoàn, Hồ Xuân Anh Vũ, Lê Lâm Sơn, Nguyễn Đức Vũ Quyên, Đào Ngọc Nhiệm, Nguyễn Hải Phong, Võ Thắng Nguyễn, Trần Ngọc Tuyền, Đinh Quang Khiếu (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s11051-023-05679-5

1859-1388

THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA CỦA CÁC DỊCH CHIẾT TỪ HOA XUYẾN CHI (Bidens pilosa)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2022
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ACI
Tác giả: Lê Lâm Sơn (Chính), Lê Trung Hiếu (Chính), Nguyễn Quang Mẫn, Hồ Xuân Anh Vũ, Trần Thanh Minh, Nguyễn Việt Thắng, Nguyễn Đăng Giáng Châu, Lê Thùy Trang, Lê Thị Mỹ Linh, Trần Thị Văn Thi

2354-0842

TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH CHIẾT POLYSACCHARIDE TỪ NẤM TRẮNG SỮA VÀ HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2022
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Quang Mẫn (Chính), Lê Trung Hiếu (Chính), Lê Lâm Sơn, Trần Thanh Minh, Hồ Xuân Anh Vũ, lê thị diệu ái, lương quang huy, Lê Thị Kim Dung, lê thị mỹ linh, Trần Thị Văn Thi

1859-1388

In vitro antioxidant activity and bioactive compounds from Calocybe indica

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ACI
Tác giả: Nguyễn Quang Mẫn (Chính), Lê Lâm Sơn, Nguyễn Minh Nhung, Nguyễn Chinh Chiến, Hồ Xuân Anh Vũ, Nguyễn Vĩnh Phú, Trần Thanh Minh, Lê Thùy Trang, Trần Thị Văn Thi, Lê Trung Hiếu (Chính)
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ns/article/view/6348

2354-0842

Nghiên cứu tổng hợp hạt nano α-Fe2O3 và hoạt tính xúc tác cho phản ứng benzyl hóa benzene

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thùy Trang (Chính), Lê Trung Hiếu, Trần Thanh Minh, Nguyễn Quang Mẫn, Nguyễn Vĩnh Phú, Lê Lâm Sơn (Chính)

1859-1388

IN VITRO ANTIOXIDANT ACTIVITY AND CONTENT OF COMPOUNDS FROM CURCULIGO ORCHIOIDES RHIZOME

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2020
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ACI
Tác giả: Lê Trung Hiếu (Chính), Lê Lâm Sơn, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Minh Nhung, Hồ Xuân Anh Vũ, Nguyễn Quang Mẫn, Lê Thùy Trang, Trần Thị Văn Thi, Trần Thanh Minh
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ns/article/view/5749

0866-854X

Nghiên cứu điều chế xúc tác MCM-41 chứa wolfram sử dụng cho quá trình oxy hóa- khử lưu huỳnh trong nhiên liệu.

Tạp chí Dầu Khí, 2017
Lĩnh vực: HOÁ HỌC, Hoá lý
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Xuân Núi (Chính), Nguyễn Quang Mẫn, Trần Thị Văn Thi (Chính)