Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh TT Huế lần thứ XI, năm 2021

2021
Đơn vị tặng thưởng : Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh TT Huế
Nội dung giải thưởng: Cung cấp các thông tin khoa học về ứng dụng làm thuốc chữa các bệnh liên quan đến gan của cây An xoa (Helicteres hirsuta Lour.) ở tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Lê Trung Hiếu (Chính), Trần Thị Văn Thi, Lê Lâm Sơn, Trần Thanh Minh, Lê Thùy Trang, Nguyễn Quang Mẫn

Giải khuyến khích, Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14, năm 2016-2017

2017
Đơn vị tặng thưởng : Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Nội dung giải thưởng: Định lượng đồng thời methylparaben, propylparaben, methyl salicylat và natri diclofenac trong thuốc đa thành phần bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao
Tác giả: Nguyễn Quang Mẫn (Chính)