Dữ liệu đề tài

CS-DT 2020 CTTĐ - 01

Đánh giá năng suất sinh khối, giá trị dinh dưỡng và một số công thức ủ chua cây hướng dương làm thức ăn cho bò

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Nguyễn Hữu Văn (Chủ nhiệm), Lê Đức Ngoan, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Hải Quân

DP-DT 11/2019/HĐ-DAKHCN

Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình chăn nuôi bền vững cho đoàn viên thanh niên và nông dân xã Trà Phú, huyện Trà Bồng

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Nguyễn Xuân Bả (Chủ nhiệm), Đinh Văn Dũng (Thư ký), Lê Đức Ngoan, Trần Thị Thu Hồng, Lê Đức Thạo, Trần Ngọc Long, Lê Văn Nam, Hoàng Hữu Tình

QT-DA

Effect of Selko pH on reproductive performance of sows and growth of suckling piglets

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Đình Phùng (Chủ nhiệm), Lê Đức Thạo, Lê Đức Ngoan, Nguyễn Minh Hoàn, Trần Quang Vui

DHH

Ảnh hưởng thời gian thu cắt đến năng suất và giá trị dinh dưỡng cuả cây ngô HQ 2000 làm thức ăn cho bò ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Viện nghiên cứu và Phát triển
Người tham gia: Ngô Mậu Dũng (Chủ nhiệm), Đặng Văn Sơn, Nguyễn Hữu Văn, Lê Đức Ngoan

QT-DA

Joint endeavor to enhance dairy and beef product in Vietnam, Uganda and Ethiopia

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Đình Phùng (Chủ nhiệm), Lê Đức Ngoan, Đinh Văn Dũng

QT-DAQT-MERKAN/2018

Effects of forage sources in fermented total mixed ration (FTMR) on nutrient digestibility and methane emission in growing cattle

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Văn Dũng (Chủ nhiệm), Lê Đình Phùng, Lê Đức Ngoan, Nguyễn Xuân Bả, Võ Thị Minh Tâm

504-05.2016.08

Khả năng thích ứng về sinh kế của nhóm hộ cư dân ven biển trước biến đổi khí hậu (Nghiên cứu cộng đồng tại Thừa Thiên Huế)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Huỳnh Thị Ánh Phương (Chủ nhiệm), Nguyễn Xuân Hồng, Lê Đức Ngoan, Trần Nam Thắng, Nguyễn Thị Mỹ Vân, Lê Thị Hoa Sen, Bùi Thị Minh Hà