Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

QUY TRÌNH NUÔI ẤU TRÙNG RUỒI LÍNH ĐEN (Hermetia illucens Linnaeus, 1758) QUY MÔ NHỎ LÀM THỨC ĂN CHO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

2022
Hình thức: Quy trình công nghệ nuôi ấu trùng ruồi lính đen.
Quy mô: Quy mô nhỏ (sản lượng 150-200 kg ấu trùng/15 ngày nuôi)
Địa chỉ áp dụng: Các hộ chăn nuôi
Tác giả: Phạm Thị Phương Lan (Chính), Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chính), Nguyễn Hải Quân (Chính), Hoàng Nghĩa Mạnh, Trần Thị Thu Sương, Lê Đức Ngoan, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Võ Đức Nghĩa, Lê Đức Thạo

QUY TRÌNH Ủ CHUA CÂY HƯỚNG DƯƠNG LÀM THỨC ĂN CHO BÒ

2021 - 2022
Hình thức: Quy trình công nghệ
Quy mô:
Địa chỉ áp dụng: Cơ sở chăn nuôi gia súc nhai lại
Tác giả: Nguyễn Hữu Văn (Chính), Nguyễn Hải Quân, Lê Đức Ngoan