Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-489-295-5

Kỹ năng viết tài liệu khoa học trong lĩnh vực Quản lý Tài Nguyên

NXB Đại học Huế, 2024
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Trương Quang Hoàng (Chủ biên), Hồ Lê Phi Khanh (Chủ biên), Lê Đức Ngoan

978-604-399-518-3

Dinh dưỡng và Bệnh của chó mèo

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Lê Đức Ngoan, Vũ Văn Hải, Hồ Thị Dung, Đinh Văn Dũng

978-604-337-572-5

Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi lợn trong nông hộ miền núi

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Lê Đức Thạo, Nguyễn Xuân Bả (Chủ biên), Lê Đức Ngoan, Đinh Văn Dũng, Hoàng Hữu Tình

978-604-337-475-9

Sổ tay Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản trong nông hộ miền núi

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Đinh Văn Dũng (Chủ biên), Nguyễn Xuân Bả, Lê Đức Ngoan, Lê Đức Thạo

978-604-337-412-4

Sổ tay hướng dẫn Kỹ thuật chăn nuôi gà thả vườn trong nông hộ miền Núi

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Nguyễn Xuân Bả, Lê Đức Ngoan, Đinh Văn Dũng, Lê Đức Thạo

978-604-337-169-7

Giáo trình kỹ thuật chăn nuôi

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Nguyễn Xuân Bả (Chủ biên), Lê Đức Ngoan, Phùng Thăng Long, Nguyễn Hữu Văn, Trần Thanh Hải

978-604-337-169-7

Giáo trình Kỹ Thuật Chăn Nuôi (Dùng cho sinh viên Đại học không chuyên ngành chăn nuôi)

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Nguyễn Xuân Bả (Chủ biên), Lê Đức Ngoan, Phùng Thăng Long, Nguyễn Hữu Văn, Trần Thanh Hải

978-604-974-342-9

Hiện trạng và các giải pháp dinh dưỡng giảm thiểu phát thải khí mêtan từ đường tiêu hoá trong chăn nuôi bò ở Việt Nam.

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Lê Đình Phùng (Chủ biên), Đinh Văn Dũng (Chủ biên), Lê Đức Ngoan, Đào Thị Bình An

978-604-974-260-6

Giáo trình Bệnh dinh dưỡng vật nuôi

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Đinh Văn Dũng (Chủ biên), Lê Đức Ngoan

978-604-60-3050-8

Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi lợn

NXB Nông Nghiệp, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Nguyễn Hải Quân, Lê Đức Ngoan, Lã Văn Kính

978-604-912-621-5

Phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học nông nghiệp

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Bùi Văn Lợi (Chủ biên), Lê Đức Ngoan