Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-476X

Ảnh hưởng của bột ấu trùng ruồi lính đen (Hermetia Illucens) đến sức sản xuất và phát triển lông nhung của gà ri

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi, 2024
Lĩnh vực: Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hải Quân (Chính), Phan Thị Hằng, Lê Đức Thạo, Lê Đức Ngoan

2228-7701

CARCASS CHARACTERISTICS AND MEAT QUALITY OF CROSSBRED (BRAHMAN × LAI SIND) AND (RED ANGUS × LAI SIND) BULLS KEPT IN SMALL SCALE FARMS

Online (Wilton, Connecticut), 2023
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: SCIE
Tác giả: NGO THI KIM Chi (Chính), Pham The Hue (Chính), Trần Quang Hanh, Lê Đức Ngoan
Liên kết: https://dx.doi.org/10.51227/ojafr.2023.24

0121-3784

The effect of replacing soybean meal by field pea (Pisum sativum) seed meal in diets on growth performance, carcass traits and meat quality of finishing pigs in the tropical climate conditions of Viet Nam

Livestock Research for Rural Development, 2023
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Lê Đức Ngoan, La Van Kinh (Chính), Nguyen Vu Thuy Hong Loan (Chính), Ridley W, La Thi Thanh Huyen
Liên kết: http://lrrd.org/lrrd35/9/3581baki.html

2588-1256

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CHẾ PHẨM THẢO DƯỢC ĐỂ ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG HÔ HẤP TRÊN LỢN CON SAU CAI SỮA TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2023
Lĩnh vực: THÚ Y
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Hoàng Sơn Hưng (Chính), Võ Thị Minh Tâm, Hoàng Chung, Lê Đức Ngoan

ISSN 0121-3784

Effect of inclusion of black soldier fly larvae (Hermetia illucens) meal in diets on growth performance and meat quality of growing quail

Livestock Research for Rural Development, 2023
Lĩnh vực: Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Hải Quân (Chính), Lê Đức Thạo, Võ Thị Minh Tâm, Lê Đức Ngoan
Liên kết: http://www.lrrd.org/lrrd35/3/3523nhqu.html

Response to egg production, egg quality and fatty acid profile of yolk when feeding ISA Brown laying hen by diets containing full-fat black soldier fly larvae meal

Livestock Research for Rural Development, 2023
Lĩnh vực: Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Lê Đức Thạo (Chính), Nguyễn Hải Quân (Chính), Lê Đức Ngoan
Liên kết: http://www.lrrd.org/lrrd35/2/3517nhqu.html

Effect of a Combination of Lysolecithin, Synthetic Emulsifier and Monoglycerides on the Apparent Ileal Digestibility, Metabolizable Energy and Growth Performance of Growing Pigs

Animals, 2022
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Đức Ngoan, La Van Kinh (Chính), Vasanthakumari B L (Chính), Thanh H L T, Wealleans A L, Loan N V T H
Liên kết: https://doi.org/10.3390/ani13010088