Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Incubation temperature affects growth and efficacy of three white-rot fungi to improve the nutritive value of rice straw

International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries (SAADC), 2024
Lĩnh vực: Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thanh Hải (Chính), Chen Zhen, Arend Van Peer, John Cone, Johan Baars, Wouter Hendricks, Lê Đình Phùng

10.1016/j.anscip.2023.04.096

Impact of incubation temperature on the growth and efficacy of white-rot fungi to improve the nutritive value of rice straw

Animal - science proceedings, 2024
Lĩnh vực: Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thanh Hải (Chính), Lê Đình Phùng, Wouter Hendricks, John Cone, Arend van Peer, Johan Baars, Thomas Schoneville

1836-5787/1836-0939

Incubation temperature affects growth and efficacy of white-rot fungi to improve the nutritive value of rice straw

Animal Production Science, 2024
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trần Thanh Hải (Chính), Peer, A. van, Cone, J. W., Schonewille, J. T., Baars, J. J. P., Lê Đình Phùng, Hendriks, W. H.
Liên kết: https://www.publish.csiro.au/AN/AN23403

2588-1191

Tỷ lệ nhiễm cầu trùng ở gà H’re được nuôi theo mô hình trang trại hở tại Quảng ngãi

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2024
Lĩnh vực: THÚ Y
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Anh (Chính), Nguyễn Thị Mùi, Lê Đức Thạo, Đinh Văn Dũng, Lê Đình Phùng

1879-1786

Manual wooden low-pressure briquetting press: An alternative technology of waste biomass utilisation in developing countries of Southeast Asia

Journal of Cleaner Production, 2024
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: SCIE
Tác giả: Anna Brunerova (Chính), Brožek Milan, Đinh Văn Dũng, Lê Đình Phùng, Hasanudin Udin, Iryani Dewi Agustina, Chaloupková Veronika, Roubík Hynek (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.140624

1859-4581

Đa hình gen CAPN1 liên quan đến độ mềm thịt bò vàng nuôi tại huyện A lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2023
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Nữ Anh Thư (Chính), Nguyễn Tri Thức, Nguyễn Thị Thương, Phan Thị Duy Thuận, Lê Thị Lan Phương, Nguyễn Minh Hoàn, Đặng Thị Thu Hiền, Lê Đình Phùng
Liên kết: http://www.tapchinongnghiep.vn/tapchi?Action=sothuongky

1859-476X

Hiện trạng chăn nuôi gà H’re trong nông hộ các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi, 2023
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Mùi, Lê Đức Thạo, Lê Đình Phùng, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Thi Hương, Đinh Văn Dũng (Chính)
Liên kết: http://116.97.88.11:86/

1859-476X

Đa dạng di truyền vùng D-loop của DNA ty thể ở bò Vàng nuôi tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi, 2023
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Nữ Anh Thư (Chính), Dương Thị Hương, Phan Thị Duy Thuận, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Hữu Văn, Lê Đình Phùng