Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Đặc điểm của than sinh học (biochar) sản xuất từ các nguyên liệu và nhiệt độ chế biến khác nhau

Kỷ yếu hội nghị Khoa học và Công nghệ Chăn nuôi - Thú y định hướng phát triển bền vững 2020, 2020
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: Khác
Tác giả: Đinh Văn Dũng, Lê Đình Phùng, Lê Đức Ngoan, Nguyễn Hải Quân, Thân Thị Thanh Trà, Võ Thị Minh Tâm, Lê Đức Thạo, Hồ Nguyễn Ngọc Thảo Tiên, Phạm Xuân Phương
Liên kết: https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/create

ISSN 2588-1256

Ảnh hưởng của mùa vụ đến năng suất sinh sản của chim cút nuôi tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2020
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Ngọc Long (Chính), Văn Ngọc Phong, Lê Đình Phùng
Liên kết: http://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/article/view/401

0734-242X

Briquetting of sugarcane bagasse as a proper waste management technology in Vietnam

Waste Management and Research, 2020
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: ISI
Tác giả: Anna Brunerová (Chính), Hynek Roubík, Milan Brožek, Đinh Văn Dũng, Lê Đình Phùng, Udin Hasanudin, Dewi Agustina Iryani, David Herák
Liên kết: https://doi.org/10.1177/0734242X20938438

Emission reduction potential of household biogas plants in developing countries: The case of central Vietnam

Journal of Cleaner Production, 2020
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: ISI
Tác giả: Hynek Roubík (Chính), Sergio Barrera, Đinh Văn Dũng, Lê Đình Phùng, Jana Mazancová
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122257

0121-3784

Effect of cottonseed oil and tea (Camellia sinensisi) by-products on feed digestibility, growth performance and methane production of growing cattle

Livestock Research for Rural Development, 2020
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Chu Mạnh Thắng (Chính), Trần Hiệp, Lê Đình Phùng (Chính)
Liên kết: http://www.lrrd.org/lrrd32/5/thang32083.html

Sức sản xuất thịt của tổ hợp lai GF337xGF24 ở các khối lượng giết mổ khác nhau

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2020
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Đình Phùng (Chính), Hoàng Thị Mai, Nguyễn Xuân Bả, Trần Ngọc Long, Lê Đức Thạo, Văn Ngọc Phong, Hồ Lê Quỳnh Châu

1859-476X

Ảnh hưởng của bổ sung phụ phẩm chè xanh đến tỷ lệ tiêu hoá các chất dinh dưỡng của khẩu phần trong môi trường dạ cỏ

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi, 2020
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Tuấn An (Chính), Chu Mạnh Thắng, Lê Đình Phùng, Trần Hiệp

ISSN: 1751-7311 (Print), 1751-732X (Online) (SCI)

Effect of increasing inclusion rates of tofu by-product in diets of growing pigs on nitrogen balance and ammonia emission from manure

Animal, 2020
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: ISI
Tác giả: Nguyễn Hải Quân (Chính), Thân Thị Thanh Trà, Lê Đức Ngoan, Lê Đình Phùng (Chính), V. Fievez