Dữ liệu đề tài

QT-DA

Effect of Selko pH on reproductive performance of sows and growth of suckling piglets

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Đình Phùng (Chủ nhiệm), Lê Đức Thạo, Lê Đức Ngoan, Nguyễn Minh Hoàn, Trần Quang Vui

DP-DT

“Hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phát triển đàn bò lai hướng thịt trên nền bò cái lai Zêbu tại các xã miền núi huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi”

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP, CHĂN NUÔI, Sinh trưởng và phát triển của động vật nuôi
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Nguyễn Xuân Bả (Chủ nhiệm), Đinh Văn Dũng, Lê Đình Phùng

QT-DA

Joint endeavor to enhance dairy and beef product in Vietnam, Uganda and Ethiopia

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Đình Phùng (Chủ nhiệm), Lê Đức Ngoan, Đinh Văn Dũng

QT-DA

Livestock and aquaculture

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Đình Phùng (Chủ nhiệm), Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Xuân Bả, Nguyễn Hải Quân, Nguyễn Ngọc Phước, Nguyễn Văn Huy, Hoàng Nghĩa Mạnh, Phạm Hữu Tỵ

QT-DA

Joint endeavour to enhance dairy and beef production in Vietnam, Uganda & Ethiopia through monitoring of Negative Energy Balance in early lactation

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Đình Phùng (Chủ nhiệm), Đinh Văn Dũng, Nguyễn Minh Hoàn

DHH2019-02-122

Khả năng sinh trưởng và năng suất thịt của các tổ hợp lai giữa bò đực Red Angus, Droughtmaster, Charolais với bò cái lai Brahman nuôi trong nông hộ tại tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Nguyễn Xuân Bả (Chủ nhiệm), Đinh Văn Dũng, Lê Đình Phùng, Trần Ngọc Long, Nguyễn Thị Mỹ Linh

B2018-DHH-65

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học phòng trị bệnh Suyễn lợn do Mycoplasma hyopneumoniae (Mh) gây ra

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Phùng Thăng Long (Chủ nhiệm), Lê Đình Phùng, Lê Đức Thạo, Đinh Thị Bích Lân, Nguyễn Xuân Hòa

CS-DTTCNTY18-7

Nghiên cứu đặc điểm sinh lý sinh sản của lợn nái GF24

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Văn Ngọc Phong (Chủ nhiệm), Lê Đình Phùng, Trần Thanh Hải, Trần Ngọc Long

CS-DTCNTY-11

Đánh giá năng suất sinh sản của đàn bò cái lai Brahman nuôi trong nông hộ tại tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Văn Dũng (Chủ nhiệm), Lê Đình Phùng, Trần Ngọc Long, Võ Thị Minh Tâm, Nguyễn Thị Mỹ Linh