Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải ba - Giải thưởng sinh viên NCKH cấp Đại học Huế

2022
Đơn vị tặng thưởng : Đại Học Huế
Nội dung giải thưởng: Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn nội sinh trong cây lúa ở Thừa Thiên Huế
Tác giả: Trần Thị Xuân Phương, Hoàng Thị Như Thủy, Nguyễn Duy Nhật

Giải nhì Hội Thi Sáng tạo Kỹ thuật Tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XI, năm 2021

2021
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế. Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XI, năm 2021
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh từ vi khuẩn có ích Bacillus sp. phòng trừ bệnh héo rũ và kích thích sinh trưởng lạc tại miền Trung Việt Nam (Giải Nhì)
Tác giả: Thái Thị Huyền (Chính), Lê Như Cương (Chính), Lã Thị Thu Hằng, Phan Thị Phương Nhi, Trần Thị Xuân Phương, Nguyễn Tiến Long (Ckcn)

Giải Khuyến khích - Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam (VIFOTEC)

2018
Đơn vị tặng thưởng : Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Nội dung giải thưởng: Ảnh hưởng của biện pháp quản lý phân bón và nước tưới đến phát thải khí nhà kính trong sản xuất lúa và rau xà lách
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chính), Đỗ Đình Thục, Trịnh Thị Sen, Trần Thị Ánh Tuyết, Trần Đăng Hòa, Trần Thị Xuân Phương, Dương Văn Hậu, Hoàng Thị Ngọc Vân

Giải nhất cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ năm 2018 tỉnh Thừa Thiên Huế

2018
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: NGHIÊN CỨU VI SINH VẬT BẢN ĐỊA XỬ LÝ PHẾ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP LÀM PHÂN HỮU CƠ VI SINH VÀ ỨNG DỤNG BÓN CHO CÂY LẠC TẠI THỪA THIÊN HUẾ
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy (Chính), Nguyễn Tiến Long, Trương Thị Hồng Hải, Trần Thị Xuân Phương, Lê Thị Hương Xuân

Khuyến khích - Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII

2016
Đơn vị tặng thưởng : Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu sử dụng phân sinh học WEHG và thuốc thảo mộc PONGAM để sản xuất lúa an toàn theo hướng VietGAP ở Thừa Thiên Huế.
Tác giả: Trần Thị Xuân Phương (Chính), Trần Thị Nga, Trần Đăng Khoa