Dữ liệu Nhà khoa học

Đào Thị Cẩm Nhung
  • 800000.0294

Đào Thị Cẩm Nhung
Đại học

Ngành đào tạo:
Kinh tế chính trị

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế chính trị

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Đào Thị Hồng Chiêm
  • 900000.0071

Đào Thị Hồng Chiêm
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Ngôn ngữ Nga

Chuyên ngành đào tạo:
Ngôn ngữ Nga

Đơn vị quản lý:

Xem chi tiết
Đào Thị Minh Trang
  • 120000.0074

Đào Thị Minh Trang
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Đào Thị Phượng

Đào Thị Phượng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Đào Thị Thùy Nhi
  • 900000.0036

Đào Thị Thùy Nhi
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

Chuyên ngành đào tạo:
Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Ngoại ngữ

Xem chi tiết
Đào Thị Thùy Trang

Đào Thị Thùy Trang

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo

Xem chi tiết
Đào Thị Vinh

Đào Thị Vinh

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Khoa Lý luận chính trị

Xem chi tiết
Đào Văn Phú

Đào Văn Phú
Kỹ sư

Ngành đào tạo:
KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG

Chuyên ngành đào tạo:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Đậu Bá Đức

Đậu Bá Đức

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:

Xem chi tiết
Đậu Minh Long
  • 400000.0157

Đậu Minh Long
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Tâm lý học

Chuyên ngành đào tạo:
Tâm lý học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Đậu Tuấn Ngọc
  • 300000.0285

Đậu Tuấn Ngọc
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Đinh Khắc Quỳnh Giang
  • 300000.0270

Đinh Khắc Quỳnh Giang
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Báo chí học

Chuyên ngành đào tạo:
Báo chí học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết