Dữ liệu Nhà khoa học

A Min Tjoa

A Min Tjoa
Giáo sư danh dự -

Ngành đào tạo:
MÁY TÍNH VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chuyên ngành đào tạo:
MÁY TÍNH VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Anselme Derese

Anselme Derese
Giáo sư danh dự - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Y học

Chuyên ngành đào tạo:
Y tế công cộng

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
B Nga

B Nga

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Cơ quan Đại học Huế

Xem chi tiết
Bạch Thị Ngọc Đào
  • 500000.0536

Bạch Thị Ngọc Đào
Cử nhân

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Bạch Thị Thu Hà
  • 120000.0083

Bạch Thị Thu Hà
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Bảo Khâm
  • 900000.0004

Bảo Khâm
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Ngoại ngữ

Xem chi tiết
Bảo Tiên
  • 200000.0126

Bảo Tiên

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Ban Tổ chức cán bộ

Xem chi tiết
Biền Văn Minh
  • 400000.0189

Biền Văn Minh
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Vi sinh vật học

Chuyên ngành đào tạo:
Vi sinh vật học

Đơn vị quản lý:
Khoa Sinh học

Xem chi tiết
Britta Antonsson Ogle

Britta Antonsson Ogle
Giáo sư danh dự -

Ngành đào tạo:
Nông nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Chăn nuôi

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Bruno Masala

Bruno Masala
Giáo sư danh dự -

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Bùi Bỉnh Bảo Sơn
  • 500000.0340

Bùi Bỉnh Bảo Sơn
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Nhi khoa

Chuyên ngành đào tạo:
Nhi khoa

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Bùi Bình Minh
  • 900000.0357

Bùi Bình Minh

Ngành đào tạo:
Ngôn ngữ Nga

Chuyên ngành đào tạo:
Ngôn ngữ Nga

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Ngoại ngữ

Xem chi tiết