Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Hoài Bảo
  • 100000.0014

Trần Hoài Bảo
Đại học

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Võ Văn Quốc Bảo
  • 600000.0349

Võ Văn Quốc Bảo
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Công nghệ thực phẩm

Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ thực phẩm

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Nguyễn Bảo Hưng

Nguyễn Bảo Hưng
Sau tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Sinh học ứng dụng

Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ sinh học

Đơn vị quản lý:
Viện Công nghệ Sinh học

Xem chi tiết
Vũ Đình Bảy
  • 400000.0150

Vũ Đình Bảy
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Ngọc Bé
  • 400000.0161

Nguyễn Thị Ngọc Bé
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Tâm lý học

Chuyên ngành đào tạo:
Tâm lý học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Phan Thị Bé

Phan Thị Bé
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:
ĐÀO TẠO THẠC SĨ

Đơn vị quản lý:
Khoa Cơ khí - Công nghệ

Xem chi tiết
Hồ Khánh Ngọc Bích
  • 800000.0116

Hồ Khánh Ngọc Bích
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Hoàng Thị Ngọc Bích

Hoàng Thị Ngọc Bích

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Ngoại ngữ

Xem chi tiết
Hoàng Thị Ngọc Bích

Hoàng Thị Ngọc Bích

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:

Xem chi tiết
Lê Thị Như Bích
  • 400000.0013

Lê Thị Như Bích
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Bảo đảm toán học cho máy tính và hệ thống tính toán

Chuyên ngành đào tạo:
Bảo đảm toán học cho máy tính và hệ thống tính toán

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Trần Hữu Bina
  • 500000.0539

Trần Hữu Bina
Đại học

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Đậu Nguyễn Thanh Bình

Đậu Nguyễn Thanh Bình

Ngành đào tạo:
Tâm lý học

Chuyên ngành đào tạo:
Tâm lý học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết