Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Hữu Hải

Hoàng Hữu Hải
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Y tế công cộng

Chuyên ngành đào tạo:
Y tế công cộng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Hoàng Minh Phương
  • 500000.0583

Hoàng Minh Phương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Hoàng Phước Minh

Hoàng Phước Minh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Tai Mũi họng

Chuyên ngành đào tạo:
Mũi họng

Đơn vị quản lý:
Bộ môn Tai Mũi Họng

Xem chi tiết
Hoàng Thị Anh Thư
  • 500000.0266

Hoàng Thị Anh Thư
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Huyết học - Truyền máu

Chuyên ngành đào tạo:
Huyết học - Truyền máu

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Hoàng Thị Ngọc Hà
  • 500000.0200

Hoàng Thị Ngọc Hà
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Chẩn đoán hình ảnh

Chuyên ngành đào tạo:
Chẩn đoán hình ảnh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
La Phương Thảo
  • 500000.0094

La Phương Thảo
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Lê Chí Cao

Lê Chí Cao
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Y học

Chuyên ngành đào tạo:
Ký sinh trùng và côn trùng y học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Lê Đình Đạm
  • 500000.0316

Lê Đình Đạm
Đại học

Ngành đào tạo:
Ngoại khoa

Chuyên ngành đào tạo:
Ngoại khoa

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Lê Hoàng Hảo

Lê Hoàng Hảo
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Dược học

Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc

Đơn vị quản lý:
Khoa Dược

Xem chi tiết
Lê Phan Tưởng Quỳnh
  • 500000.0501

Lê Phan Tưởng Quỳnh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Lê Thị Bảo Chi
  • 500000.0453

Lê Thị Bảo Chi
Đại học

Ngành đào tạo:
Vi sinh y học

Chuyên ngành đào tạo:
Vi sinh y học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Lê Thị Bích Hiền
  • 500000.0125

Lê Thị Bích Hiền
Đại học

Ngành đào tạo:
Dược học

Chuyên ngành đào tạo:
Dược học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết