Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Thị Sông Hương
  • 500000.0201

Trần Thị Sông Hương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Chẩn đoán hình ảnh

Chuyên ngành đào tạo:
Chẩn đoán hình ảnh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Huy
  • 500000.0099

Nguyễn Ngọc Huy
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Sinh học

Chuyên ngành đào tạo:
Sinh học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Viết Khẩn
  • 500000.0170

Nguyễn Viết Khẩn
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Dược học

Chuyên ngành đào tạo:
Dược học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Võ Văn Khoa
  • 500000.0513

Võ Văn Khoa
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Trần Đức Lai
  • 500000.0238

Trần Đức Lai
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Phẫu thuật tạo hình

Chuyên ngành đào tạo:
Phẫu thuật tạo hình

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Dương Thị Ngọc Lan
  • 500000.0108

Dương Thị Ngọc Lan
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Y học

Chuyên ngành đào tạo:
Nội khoa

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Lê Trọng Lân
  • 500000.0251

Lê Trọng Lân
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Quang Ngọc Linh

Nguyễn Quang Ngọc Linh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Thần kinh và tâm thần

Chuyên ngành đào tạo:
Thần kinh và tâm thần

Đơn vị quản lý:
Bộ môn Tâm thần

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thùy Linh

Nguyễn Thị Thùy Linh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Chẩn đoán hình ảnh

Chuyên ngành đào tạo:
Chẩn đoán hình ảnh

Đơn vị quản lý:
Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh

Xem chi tiết
Lê Văn Long
  • 500000.0228

Lê Văn Long
Đại học

Ngành đào tạo:
Gây mê hồi sức

Chuyên ngành đào tạo:
Gây mê hồi sức

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Long

Nguyễn Hoàng Long
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Bộ môn Sản

Xem chi tiết
Phạm Thăng Long
  • 500000.0407

Phạm Thăng Long
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết