Dữ liệu Nhà khoa học

Lường Văn Dũng
  • 500000.0121

Lường Văn Dũng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Dược học

Chuyên ngành đào tạo:
Dược học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Mai Bá Hải
  • 500000.0104

Mai Bá Hải
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Điều dưỡng

Chuyên ngành đào tạo:
Điều dưỡng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Mai Bá Hoàng Anh
  • 500000.0209

Mai Bá Hoàng Anh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Da liễu

Chuyên ngành đào tạo:
Da liễu

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Ngô Cao Sách
  • 500000.0254

Ngô Cao Sách
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Ngô Đắc Hồng Ân

Ngô Đắc Hồng Ân
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Chẩn đoán hình ảnh

Chuyên ngành đào tạo:
Chẩn đoán hình ảnh

Đơn vị quản lý:
Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh

Xem chi tiết
Ngô Minh Đạo
  • 500000.0526

Ngô Minh Đạo
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Ngô Thị Diệu Hường

Ngô Thị Diệu Hường
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Y tế công cộng

Chuyên ngành đào tạo:
Y học dự phòng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Ngô Thị Kim Cúc

Ngô Thị Kim Cúc
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Dược học

Chuyên ngành đào tạo:
Dược lý và dược lâm sàng

Đơn vị quản lý:
Khoa Dược

Xem chi tiết
Ngô Thị Minh Châu
  • 500000.0270

Ngô Thị Minh Châu
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Ký sinh trùng và côn trùng y học

Chuyên ngành đào tạo:
Ký sinh trùng và côn trùng y học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Ngô Thị Thu Hằng
  • 500000.0531

Ngô Thị Thu Hằng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Tổ chức quản lý dược

Chuyên ngành đào tạo:
Tổ chức quản lý dược

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Ngô Văn Đồng
  • 500000.0027

Ngô Văn Đồng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Y tế công cộng

Chuyên ngành đào tạo:
Y tế công cộng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Ngô Văn Trung
  • 500000.0258

Ngô Văn Trung
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết