Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thị Kim Dung
 • 500000.0079

Lê Thị Kim Dung
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Hoá phân tích

Chuyên ngành đào tạo:
Hoá phân tích

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Lê Thị Loan Chi
 • 500000.0139

Lê Thị Loan Chi
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Lê Thị Minh Nguyệt
 • 500000.0131

Lê Thị Minh Nguyệt
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Dược học

Chuyên ngành đào tạo:
Dược học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Lê Thị Thanh Ngọc

Lê Thị Thanh Ngọc
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Dược học

Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Lê Thị Thanh Tịnh
 • 500000.0490

Lê Thị Thanh Tịnh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Lê Trọng Bỉnh
 • 500000.0198

Lê Trọng Bỉnh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Chẩn đoán hình ảnh

Chuyên ngành đào tạo:
Chẩn đoán hình ảnh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Lê Trọng Lân
 • 500000.0251

Lê Trọng Lân
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Lê Văn Dậu
 • 500000.0236

Lê Văn Dậu
Đại học

Ngành đào tạo:
Phẫu thuật tạo hình

Chuyên ngành đào tạo:
Phẫu thuật tạo hình

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Lê Văn Long
 • 500000.0228

Lê Văn Long
Đại học

Ngành đào tạo:
Gây mê hồi sức

Chuyên ngành đào tạo:
Gây mê hồi sức

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Lê Viết Nhật Hưng
 • 500000.0282

Lê Viết Nhật Hưng
Đại học

Ngành đào tạo:
Nhãn khoa

Chuyên ngành đào tạo:
Nhãn khoa

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Lư Thới
 • 500000.0304

Lư Thới
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Ngoại khoa

Chuyên ngành đào tạo:
Ngoại khoa

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Lương Thanh Bảo Yến
 • 500000.0570

Lương Thanh Bảo Yến
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết