Dữ liệu Nhà khoa học

Đoàn Vương Diễm Khánh
 • 500000.0179

Đoàn Vương Diễm Khánh
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Y tế công cộng

Chuyên ngành đào tạo:
Y tế công cộng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Hà Chân Nhân
 • 500000.0375

Hà Chân Nhân
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Phục hồi chức năng

Chuyên ngành đào tạo:
Phục hồi chức năng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Hà Nữ Thùy Dương
 • 500000.0261

Hà Nữ Thùy Dương
Chuyên khoa 2

Ngành đào tạo:
Huyết học - Truyền máu

Chuyên ngành đào tạo:
Huyết học - Truyền máu

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Hà Thị Minh Thi
 • 500000.0217

Hà Thị Minh Thi
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Y sinh học di truyền

Chuyên ngành đào tạo:
Y sinh học di truyền

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Hồ Anh Hiến
 • 500000.0515

Hồ Anh Hiến
Đại học

Ngành đào tạo:
Nội khoa

Chuyên ngành đào tạo:
Nội khoa

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Hồ Dũng
 • 500000.0432

Hồ Dũng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Tâm thần

Chuyên ngành đào tạo:
Tâm thần

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Hồ Đắc Dũng
 • 500000.0250

Hồ Đắc Dũng
Chuyên khoa 1

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Hồ Lý Minh Tiên
 • 500000.0522

Hồ Lý Minh Tiên
Đại học

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Hồ Minh Trí
 • 500000.0567

Hồ Minh Trí

Ngành đào tạo:
Y HỌC

Chuyên ngành đào tạo:
Y HỌC

Đơn vị quản lý:
Bộ môn Tai Mũi Họng

Xem chi tiết
Hồ Thị Thùy Trang
 • 500000.0115

Hồ Thị Thùy Trang
Tiến sĩ khoa học

Ngành đào tạo:
Điều dưỡng

Chuyên ngành đào tạo:
Điều dưỡng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Hồ Trần Phương
 • 500000.0264

Hồ Trần Phương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Huyết học - Truyền máu

Chuyên ngành đào tạo:
Huyết học - Truyền máu

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Hồ Việt Đức
 • 500000.0562

Hồ Việt Đức
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Hoá hữu cơ

Chuyên ngành đào tạo:
Hoá hữu cơ

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết