Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thị Cao Nguyên
  • 500000.0564

Lê Thị Cao Nguyên
Đại học

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Lê Thị Hồng Vân
  • 500000.0505

Lê Thị Hồng Vân
Khác

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Lê Thị Kim Dung
  • 500000.0079

Lê Thị Kim Dung
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Hoá phân tích

Chuyên ngành đào tạo:
Hoá phân tích

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Lê Thị Loan Chi
  • 500000.0139

Lê Thị Loan Chi
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Lê Thị Minh Thảo

Lê Thị Minh Thảo
Bác sĩ

Ngành đào tạo:
Y học cổ truyền

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Khoa Y học cổ truyền

Xem chi tiết
Lê Thị Ngọc Lan
  • 500000.0335

Lê Thị Ngọc Lan
Trung cấp

Ngành đào tạo:
Nhi khoa

Chuyên ngành đào tạo:
Nhi khoa

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Lê Thị Quỳnh Thư
  • 500000.0525

Lê Thị Quỳnh Thư
Đại học

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Lê Thị Thanh Ngọc

Lê Thị Thanh Ngọc
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Dược học

Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Lê Thị Thanh Tịnh
  • 500000.0490

Lê Thị Thanh Tịnh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Lê Thị Thu Thảo
  • 500000.0255

Lê Thị Thu Thảo
Đại học

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Lê Thị Thu Thảo

Lê Thị Thu Thảo
Bác sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Khoa Y học cổ truyền

Xem chi tiết
Lê Trọng Khoan
  • 500000.0202

Lê Trọng Khoan
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Chẩn đoán hình ảnh

Chuyên ngành đào tạo:
Chẩn đoán hình ảnh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết