Dữ liệu đề tài

NN-NDT

Phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên các trường đại học sư phạm (hệ sư phạm) và đội ngũ giáo viên trẻ ở các trường trung học phổ thông.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Minh Đức (Chủ nhiệm), Nguyễn Duân, Hoàng Thị Kim Huyền, Tạ Ngọc Trí

NN-NDT603405

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Đông Á-chi nhánh Huế (Đề tài thạc sỹ)

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Lệ Hương (Chủ nhiệm)

NN-NDT

Thành Lập Bản Đồ ĐCTV-ĐCCT Vùng Bình Sơn - Hải Vân, Tỷ Lệ 1/200.000, Lưu Trữ Cục Địa Chất & Khoáng Sản Việt Nam, Hà Nội

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Trường Đĩu, Đỗ Quang Thiên