Dữ liệu đề tài

NN-DTxxxxx

Thiết kế chemosensor và chemodosimeter huỳnh quang xác định các biothiol

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Dương Tuấn Quang (Chủ nhiệm), Đinh Quý Hương

NN-DTNAFOSTED106-NN.05-2013.18

Nghiên cứu đa dạng di truyền và đặc điểm sinh thái học của các loài thằn lằn bóng giống Eutropis Fitzinger, 1843 ở Việt Nam

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Đắc Chứng (Chủ nhiệm), Trần Quốc Dung, Hoàng Thị Nghiệp, Bùi Thị Chính, Trương Bá Phong, Dương Đức Lợi

NN-DTxxxx

Thiết kế một số sensor huỳnh quang có độ nhạy và chọn lọc cao để xác định ion kim loại nặng

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Dương Tuấn Quang (Chủ nhiệm), Đinh Quý Hương

NN-DTVI2.2-2010.11 Nafosted

Đánh giá và Phát triển Năng lực Toán học của Học sinh Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Vui (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Kim Thoa, Nguyễn Hoài Anh, Nguyễn Đăng Minh Phúc, Nguyễn Thị Tân An, Hoa Ánh Tường, Hoàng Nam Hải

NN-DT102.01.30.09

Các tiếp cận logic trong biểu diễn và xử lý thông tin

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đình Khang, Lê Anh Phương