Dữ liệu đề tài

CS-DT53/17

Khảo sát vai trò của thang điểm MoCA trong tầm soát rối loạn thần kinh nhận thức ở bệnh nhân đái tháo đường

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đình Toàn

CS-DT90/17

Xây dựng phương pháp định lượng và khảo sát hàm lượng curcumin trong một số sản phẩm chứa nghệ trên thị trường thành phố Huế

Lĩnh vực: DƯỢC HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hữu Tiến (Chủ nhiệm), Nguyễn Viết Khẩn, Lê Thị Bảo Trâm, Phan Phước Thắng

CS-DTXX

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian nuôi cấy phôi sau rã đông đến kết quả thụ tinh ống nghiệm

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Minh Tâm (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Thị Thái Thanh, Nguyễn Thị Tâm An, Cao Ngọc Thành

CS-DT41SV/16

Kiến thức, thái độ, thực hành về kiểm tra sức khỏe định kỳ của người trưởng thành ở một số phường tại thành phố Huế năm 2016

Lĩnh vực: Y TẾ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Minh Tâm (Chủ nhiệm), Lê Hồ Thị Quỳnh Anh, Võ Đức Toàn, Trương Công Hiếu

CS-DT27BV/16

Đánh giá thực trạng ghi chép hồ sơ bệnh án của điều dưỡng, hộ sinh tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế và các yếu tố liên quan

Lĩnh vực: Y học lâm sàng khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Bệnh viện trường Đại học Y Dược
Người tham gia: Lê Chuyển (Chủ nhiệm)

40/16

Nghiên cứu bào chế kem chống lão hóa chứa Gamma Oryganol

Lĩnh vực: DƯỢC HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Dược
Người tham gia: Lê Thị Minh Nguyệt (Chủ nhiệm)

CS-DT

KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH PHÒNG CHỐNG CÁC BỆNH LÂY TRUYỀN TỪ ĐỘNG VẬT SANG NGƯỜI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI DÂN TẠI PHƯỜNG HƯƠNG LONG, THÀNH PHỐ HUẾ NĂM 2016

Lĩnh vực: Y tế môi trường và công cộng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Y tế công cộng
Người tham gia: Võ Văn Thắng (Chủ nhiệm), Trần Thị Mai Liên

08BV/16

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị cầu nấm trong các xoang vùng mặt

Lĩnh vực: Tai mũi họng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Tai Mũi Họng
Người tham gia: Hoàng Phước Minh (Chủ nhiệm)

09BV/19

Đánh giá kết quả bước đầu cấy ốc tai điện tử tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế

Lĩnh vực: Tai mũi họng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Tai Mũi Họng
Người tham gia: Hoàng Phước Minh (Chủ nhiệm)

CS-DT 16/16

NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ TRUYỀN NĂNG LƯỢNG CỘNG HƯỞNG FORSTER VÀ CỘNG HƯỞNG BỀ MẶT ĐỐI VỚI HẠT NANO KIM LOẠI NHẰM ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG Y HỌC

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ bản
Người tham gia: Nguyễn Minh Hoa (Chủ nhiệm)