Dữ liệu đề tài

29/2002

Đánh giá hiệu quả điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên do lạnh bằng phương pháp ôn châm kết hợp với thuốc cổ truyền

Lĩnh vực: Y học dân tộc; y học cổ truyền
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Y học cổ truyền
Người tham gia: Nguyễn Thị Tân (Chủ nhiệm)

CS-DT014

Chất lượng sống và các yếu tố ảnh hưởng ở bệnh nhân tâm thần phân liệt

Lĩnh vực: Y TẾ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Như Minh Hằng (Chủ nhiệm), Võ Thị Hân, Nguyễn Quang Ngọc Linh, Hồ Dũng

CS-DT1/2015

Nghiên cứu nồng độ HbA1C ở bệnh nhân nhồi máu não cấp

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Chuyển (Chủ nhiệm)

CS-DT13/16

Đánh giá hiệu quả khử khuẩn mảnh xương sọ chó sau chiếu xạ

Lĩnh vực: Y HỌC CƠ SỞ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Anh Hùng (Chủ nhiệm), Nguyễn Phương Thảo Tiên, Võ Thị Hạnh Thảo, Nguyễn Thị Thùy Uyên, Nguyễn Phan Quỳnh Anh

CS-DT08DA/15

Nghiên cứu mối liên quan giữa hình thái tinh trùng với một số thông số của tinh dịch đồ ở người có tinh dịch đồ bất thường

Lĩnh vực: Y HỌC CƠ SỞ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Phương Thảo Tiên (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu bào chế cốm bột glucomannan từ củ Nưa Amorphophallus paeoniifolius - Araceae trồng tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Dược
Người tham gia: Lê Thị Minh Nguyệt (Chủ nhiệm), Lê Thị Thanh Ngọc

CS-DT 26DA/14

Phân tích chi phí tiêm chủng mở rộng ở tuyến y tế cơ sở tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2014

Lĩnh vực: Chính sách và dịch vụ y tế
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lan (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Tình

CS-DT

Nghiên cứu góp phần tự động hóa quy trình sản xuất viên hoàn nghệ

Lĩnh vực: DƯỢC HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Dược
Người tham gia: Hồ Hoàng Nhân (Chủ nhiệm)

34/14

Nghiên cứu bào chế cốm bột Glucomannan từ củ Nưa Amorphophallus paeniifolius ( Dennst.) Nicolson trồng tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: DƯỢC HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Dược
Người tham gia: Lê Thị Minh Nguyệt (Chủ nhiệm)

80/14

Nghiên cứu kết quả điều trị tụt nướu bằng kỹ thuật ghép luồn mô liên kết

Lĩnh vực: Nha khoa và phẫu thuật miệng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Răng Hàm Mặt
Người tham gia: Trần Tấn Tài (Chủ nhiệm)

CS-DT64DA/14

Nghiên cứu sự biến đổi của Troponin T, CK; CK-MB và Điện tâm đồ ở bệnh nhân nhồi máu não giai đoạn cấp

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đình Toàn