Dữ liệu đề tài

CS-DT 75/18

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG SỬ DỤNG HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI DÂN XÃ HƯƠNG TOÀN, THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2018

Lĩnh vực: Sức khoẻ nghề nghiệp; tâm lý ung thư học, Hiệu quả chính sách và xã hội của nghiên cứu y sinh học
Đơn vị chủ trì : Khoa Y tế công cộng
Đơn vị thực hiện : Khoa Y tế công cộng
Người tham gia: Ngô Thị Diệu Hường (Chủ nhiệm)

CS-DT

Đánh giá thực trạng sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai tại Bệnh viện Đại học Y Dược Huế

Lĩnh vực: Dược học lâm sàng và điều trị
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Dược
Người tham gia: Võ Thị Hồng Phượng (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thùy Linh

CS-DT

Đánh giá thực trạng sử dụng thuốc trên đối tượng người cao tuổi theo tiêu chuẩn STOPP/START tại Bệnh viện Đại học Y Dược Huế

Lĩnh vực: DƯỢC HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Dược
Người tham gia: Phan Đặng Thục Anh (Chủ nhiệm)

CS-DT08BV/17

Nghiên cứu nồng độ Copeptin huyết thanh – dấu ấn sinh học mới và vai trò trong nhồi máu não cấp

Lĩnh vực: Bệnh học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Dược lý
Người tham gia: Lê Chuyển (Chủ nhiệm)

CS-DT 42/16

Nghiên cứu tình hình áp dụng phương pháp học tập theo nhóm của sinh viên ngành Y học Dự phòng Trường Đại học Y Dược Huế

Lĩnh vực: Y HỌC CƠ SỞ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Phòng Đào tạo đại học - Công tác sinh viên
Người tham gia: Nguyễn Trường An (Chủ nhiệm), Nguyễn Minh Tú

CS-DT

Nghiên cứu tác dụng không mong muốn của hóa trị liệu tại khoa Ung Bướu Bệnh viện Đại học Y Dược Huế

Lĩnh vực: DƯỢC HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Dược
Người tham gia: Phan Đặng Thục Anh (Chủ nhiệm)

02BV/17

“Nghiên cứu cơ cấu thuốc sử dụng tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế trong giai đoạn từ 2014-2016 theo phương pháp phân tích ABC”

Lĩnh vực: Dược học khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Dược
Người tham gia: Lưu Nguyễn Nguyệt Trâm (Chủ nhiệm)

CS-DT 09/17

NGHIÊN CỨU SỰ PHỤ THUỘC CƯỜNG ĐỘ CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG KHI SỬ DỤNG HẠT NANO KIM LOẠI NHẰM ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG Y HỌC

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ bản
Người tham gia: Nguyễn Minh Hoa (Chủ nhiệm)

01SV/17

Nghiên cứu nhu cầu thông tin, tư vấn sử dụng thuốc của bệnh nhân điều trị ngoại trú tại bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế

Lĩnh vực: Dược học khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Dược
Người tham gia: Lưu Nguyễn Nguyệt Trâm (Chủ nhiệm), Vy Thị Thanh Xuân, Nguyễn Tấn Trường

91/17

Nghiên cứu thực trạng cung ứng thuốc tại các trạm y tế xã thuộc huyện Quảng Điền - tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Dược học khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Dược
Người tham gia: Lưu Nguyễn Nguyệt Trâm, Trương Thị Thanh Thương

10/17

Khảo sát tình hình học tập học phần Hóa học của sinh viên trường Đại học Y Dược Huế

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ bản
Người tham gia: Nguyễn Quang Mẫn (Chủ nhiệm), Lê Thị Kim Dung (Chủ nhiệm), Đặng Thị Ngọc Hoa, Võ Châu Ngọc Anh, Trần Thị Hòa