Dữ liệu đề tài

10BV/19

Nghiên cứu hiệu quả của kỹ thuật PICSI (chọn lọc tinh trùng vào bào tương trứng) đến kết quả thụ tinh trong ống nghiệm

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC, Sinh học sinh sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Đơn vị điều trị vô sinh.
Người tham gia: Nguyễn Thị Thái Thanh (Chủ nhiệm), Lê Minh Tâm, Cao Ngọc Thành

B2019-DHH-10

Nghiên cứu ảnh hưởng của rối loạn chuyển hóa lên chức năng sinh sản của nam giới hiếm muộn

Lĩnh vực: Sinh học sinh sản, Y HỌC LÂM SÀNG, Sản khoa và phụ khoa
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Lê Minh Tâm (Chủ nhiệm), Trần Thị Như Quỳnh, Nguyễn Đắc Nguyên, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Thị Thái Thanh, Cao Ngọc Thành, Nguyễn Vũ Quốc Huy

16BV/18

Nghiên cứu độ phân mảnh DNA tinh trùng sau trữ lạnh nhanh bằng phương pháp Halosperm test

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC, Sinh học sinh sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Đơn vị điều trị vô sinh.
Người tham gia: Nguyễn Thị Thái Thanh (Chủ nhiệm), Lê Minh Tâm, Cao Ngọc Thành

DHH2018-04-78

Đánh giá đứt gãy DNA tinh trùng ở các trường hợp vô sinh và mối liên quan với chất lượng phôi thụ tinh trong ống nghiệm

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC, Sinh học sinh sản, Sản khoa và phụ khoa
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Lê Minh Tâm (Chủ nhiệm), Trần Thị Như Quỳnh, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Thị Thái Thanh, Nguyễn Thị Tâm An, Cao Ngọc Thành

CS-DTXX

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian nuôi cấy phôi sau rã đông đến kết quả thụ tinh ống nghiệm

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Minh Tâm (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Thị Thái Thanh, Nguyễn Thị Tâm An, Cao Ngọc Thành

17BV/16

Nghiên cứu ảnh hưởng sức sống của tinh trùng đến kết quả thụ tinh trong ống nghiệm

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC, Sinh học sinh sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Đơn vị điều trị vô sinh.
Người tham gia: Nguyễn Thị Thái Thanh (Chủ nhiệm), Lê Minh Tâm, Cao Ngọc Thành

DP-DTTTH.2014-KC.17

Nghiên cứu thực trạng sức khỏe sinh sản của phụ nữ dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế và hiệu quả của một số mô hình can thiệp

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Cao Ngọc Thành (Chủ nhiệm), Nguyễn Vũ Quốc Huy, Võ Văn Thắng, Đào Nguyễn Diệu Trang, Nguyễn Thị Kim Anh, Đoàn Vương Diễm Khánh, Nguyễn Khoa Nguyên, Hồ Thư, Lê Quang Phú

CS-DT07DA/15

Nghiên cứu hiệu quả nuôi cấy phôi nang trong thụ tinh ống nghiệm

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC, Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Đơn vị điều trị vô sinh.
Người tham gia: Lê Minh Tâm (Chủ nhiệm), Cao Ngọc Thành, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Thị Thái Thanh

DHH2013-04-22

Thiết kế phần mềm tính nguy cơ tiền sản giật cho sản phụ ở quý I thai kỳ.

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Viết Nhân (Chủ nhiệm), Cao Ngọc Thành, Võ Văn Đức, Hà Thị Minh Thi, Trương Quang Vinh, Nguyễn Vũ Quốc Huy

DHH2012-04-19

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp Hycosy trong đánh giá buồng tử cung - vòi tử cung ở các trường hợp vô sinh

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Minh Tâm (Chủ nhiệm), Cao Ngọc Thành