Dữ liệu đề tài

DHH 2130

Nghiên cứu giá trị của mô hình ADNEX trong dự báo nguy cơ ác tính của khối u buồng trứng và khảo sát chất lượng sống ở bệnh nhân có khối u buồng trứng

Lĩnh vực: Sản khoa và phụ khoa
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Sản
Người tham gia: Lê Lam Hương (Chủ nhiệm), Lê Minh Tâm, Võ Văn Khoa, Hồ Xuân Dũng, Hoàng Thị Ngọc Hà, Võ Hoàng Lâm, Đặng Văn Tân , Và cộng sự

DHH

Đánh giá sự thay đổi mô học tinh hoàn và đứt gãy DNA tinh trùng chuột dưới tác động của nhiệt

Lĩnh vực: Y HỌC CƠ SỞ
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Đặng Công Thuận, Lê Minh Tâm, Nguyễn Phương Thảo Tiên, Nguyễn Thị Thùy Dương, Nguyễn Thanh Tùng (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Trung, Trần Anh Hùng, phan nguyễn quỳnh anh

B

Nghiên cứu ảnh hưởng của rối loạn chuyển hóa lên chức năng sinh sản của nam giới hiếm muộn

Lĩnh vực: Sinh lý học y học
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Lê Minh Tâm (Chủ nhiệm)

DHH2018

ĐÁNH GIÁ ĐỨT GÃY DNA TINH TRÙNG Ở CÁC TRƯỜNG HỢP VÔ SINH VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI CHẤT LƯỢNG PHÔI THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Minh Tâm (Chủ nhiệm), Cao Ngọc Thành, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Thị Tâm An, Nguyễn Thị Thái Thanh, Nguyễn Đắc Nguyên

CS-DTXX

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian nuôi cấy phôi sau rã đông đến kết quả thụ tinh ống nghiệm

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Minh Tâm (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Thị Thái Thanh, Nguyễn Thị Tâm An, Cao Ngọc Thành

DHH 2016-04-53

Nghiên cứu tình hình viêm nhiễm đường sinh dưới ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản đến khám tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược

Lĩnh vực: Sản khoa và phụ khoa
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Sản
Người tham gia: Lê Lam Hương (Chủ nhiệm), Trương Quang Vinh, Lê Minh Tâm, và cộng sự

CS-DT07DA/15

Nghiên cứu hiệu quả nuôi cấy phôi nang trong thụ tinh ống nghiệm

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Minh Tâm (Chủ nhiệm), Cao Ngọc Thành, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Thị Thái Thanh

CS-DT57/13

Nghiên cứu tình trạng nhiễm trùng sinh dục thấp trong dọa sinh non

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Minh Tâm (Chủ nhiệm)

DHH2012-04-19

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp Hycosy trong đánh giá buồng tử cung - vòi tử cung ở các trường hợp vô sinh

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Minh Tâm (Chủ nhiệm), Cao Ngọc Thành