Dữ liệu đề tài

CS-DTDHH2012-07-07

Đối sánh hệ thống dâu câu tiếng Hán hiện đại và tiếng Việt

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Liêu Linh Chuyên (Chủ nhiệm), Lê Khương Minh Trang, Lê Thị Thanh Nhàn, Trương Thị Phương Loan

CS-DTT2009 - 47- GD - NN

Phân tích những lỗi sai thường gặp khi dùng dấu câu trong tiếng Hán của sinh viên khoa tiếng Trung, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Liêu Linh Chuyên (Chủ nhiệm)