Dữ liệu đề tài

B

Nghiên cứu thiết kế bộ công cụ (toolkit) hỗ trợ thực hiện hoạt động bảo đảm chất lượng bên trong cho các chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn chương trình đào tạo

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Phạm Thị Tuyết Nhung

B2021-DHH-02

Nghiên cứu giải pháp khuyến khích giảng viên tham gia hoạt động bảo đảm chất lượng đào tạo trong các trường đại học Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Phạm Thị Tuyết Nhung (Chủ nhiệm), Lê Phước Sơn, Nguyễn Hữu Cương, Trần Thị Thu Hương, Ngô Văn Thuyên, Chu Minh Hòa, Châu Võ Trung Thông, Nguyễn Thanh Nam