Dữ liệu đề tài

CS-DT

Đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu Trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Nguyễn Thị Thuý Đạt (Chủ nhiệm), Tống Viết Bảo Hoàng, Hồ Thị Hương Lan

CS-DT

Xây dựng bản đồ định vị thương hiệu các trường đại học đào tạo khối ngành Kinh tế tại Việt Nam trong tâm trí học sinh 12 ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Tống Viết Bảo Hoàng (Chủ nhiệm), Hồ Thị Hương Lan, Nguyễn Thị Thuý Đạt

CS-DT GV2021

Đánh giá sức khoẻ thương hiệu Trường ĐH Kinh tế, Đại học Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Hồ Thị Hương Lan (Chủ nhiệm), Tống Viết Bảo Hoàng, Nguyễn Thị Thuý Đạt

DHH2019-06-73

Nghiên cứu hành vi của người tiêu dùng thành phố Huế đối với thực phẩm hữu cơ

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Khoa Quản trị Kinh doanh
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Nguyễn Thị Thuý Đạt (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Phát, Hồ Thị Hương Lan, Nguyễn Mạnh Hùng

DHH2018-06-61

Giá trị cảm nhận của du khách về dịch vụ du lịch tâm linh ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Khoa Quản trị Kinh doanh
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Hồ Thị Hương Lan (Chủ nhiệm), Phan Khoa Cương, Nguyễn Thị Thuý Đạt

DHH

Phát triển bền vững lúa tái sinh huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Khoa Quản trị Kinh doanh
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Nguyễn Văn Phát (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thuý Đạt, Nguyễn Mạnh Hùng

DHH

Các yếu tố tác động đến quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Khoa Quản trị Kinh doanh
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Nguyễn Văn Phát (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thuý Đạt, Lê Quang Trực

CS-DT

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự trung thành của khách hàng sinh viên Huế đối với thương hiệu mạng di động viễn thông Mobifone Huế.

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Khoa Quản trị Kinh doanh
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Nguyễn Thị Thuý Đạt (Chủ nhiệm)