Dữ liệu đề tài

BYT-2012

Nghiên cứu phát hiện một số dấu ấn sinh học bằng kỹ thuật hóa mô miễn dịch và FISH trong bệnh lý ung thư dạ dày

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Huy (Chủ nhiệm), Đặng Công Thuận, Hà Thị Minh Thi, Lê Viết Nho, Hồ Hữu Thiện, Tạ Văn Tờ, Phan Trung Nam, Vĩnh Khánh

CS-DT2011-32

Nghiên cứu hiệu quả của phác đồ Rabeprazole-Amoxicilline-Clarithromycin-Metronidazole trong điều trị loét dạ dày Helicobacter Pylori dương tính

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Vĩnh Khánh, Phan Trung Nam, Nguyễn Minh Quang

CS-DT2008-57

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và nội soi của xuất huyết tiêu hóa ở bệnh nhân xơ gan tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế.

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Vĩnh Khánh, Phan Trung Nam, Nguyễn Minh Quang

B2006-DHH04-18TĐ

Nghiên cứu hiệu quả của một số kỹ thuật nội soi điều trị các bệnh lý ống tiêu hoá ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Huy (Chủ nhiệm), Phạm Văn Lình, Phan Trung Nam, Đào Thị Vân Khánh, Lương Hồng Phương Vy, Đặng Công Thuận, Nguyễn Công Quỳnh, Nguyễn Hải Thủy, Huỳnh Thị Như Ý, Đoàn Thị Sâm, Phạm Minh Đức

B2005-10-03

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NỘI SOI, MÔ BỆNH HỌC VÀ TỶ LỆ NHIỄM HELICOBACTER PYLORI Ở CÁC BỆNH NHÂN UNG THƯ DẠ DÀY TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Trần Văn Huy (Chủ nhiệm), Vũ Thị Tuyết Lê, Đào Thị Vân Khánh, Phan Trung Nam, Ngô Văn Trung, Đặng Công Thuận, Trần Thị Minh Diễm, Huỳnh Thị Như Ý