Dữ liệu đề tài

B2022-ĐHH-09

Nghiên cứu khả năng phục hồi của các doanh nghiệp du lịch Tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Nguyễn Thị Minh Nghĩa (Chủ nhiệm), Trương Thị Thu Hà, Trần Hữu Tuấn

DHH2019-10-14

Nghiên cứu ứng dụng mô hình học tập kết hợp tại Khoa Du lịch - Đại học Huế

Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Nguyễn Thị Minh Nghĩa (Chủ nhiệm), Trần Hữu Tuấn, Châu Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Thúy Vân, Lê Minh Tuấn

DHH2019-10-15

Xây dựng hệ thống đánh giá điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế dựa vào bình luận của người dùng Facebook

Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn CNTT & Truyền thông du lịch dịch vụ
Người tham gia: Lê Văn Hòa (Chủ nhiệm), Võ Viết Minh Nhật, Nguyễn Thị Thúy Vân, Nguyễn Thị Minh Nghĩa

CS-DT

Xây dựng mô hình lý thuyết về điểm đến du lịch thông minh

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Nguyễn Thị Minh Nghĩa (Chủ nhiệm)

DHH2018-10-09

Xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu thông tin cho điểm đến du lịch thông minh của thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Hòa (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Minh Nghĩa, Nguyễn Thị Thúy Vân

CS-DT

Nghiên cứu ứng dụng Facebook vào quản lý học tập

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Nguyễn Thị Minh Nghĩa (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-17I-2016

Nghiên cứu tác động của các đánh giá trực tuyến của khách du lịch quốc tế trên Tripadvisor đối với các khách sạn trên thành phố Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Thị Ngân (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Minh Nghĩa

CS-DTKDL-03I-2016

Nghiên cứu tình hình sử dụng Hệ thống thông tin marketing trong kinh doanh khách sạn trên địa bàn thành phố Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Minh Nghĩa (Chủ nhiệm)