Dữ liệu đề tài

DHH

Nghiên cứu sản xuất kem có khả năng kháng khuẩn gây bệnh viêm vú ở bò từ nano Ag có bổ sung Curcumin

Lĩnh vực: Các quy trình nano
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Thị Kim Anh (Chủ nhiệm), Võ Văn Quốc Bảo, Nguyễn Thị Phương Nga, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Hữu Thịnh, Phạm Thị Thảo Hiền

DHL.2020-CB-01

Nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang silicate alumino kiềm thổ phát bức xạ màu đỏ và định hướng ứng dụng trong nông nghiệp

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ bản
Người tham gia: Đỗ Thanh Tiến (Chủ nhiệm), Nguyễn Đăng Nhật, Nguyễn Hữu Thịnh

CS-DT

Xây dựng mô hình trồng sả tía Java và sản xuất tinh dầu sả tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Hoàng Hữu Tình (Chủ nhiệm), Trần Bá Tịnh, Trần Thị Xuân Phương, Nguyễn Hữu Thịnh

CS-DT

Nghiên cứu quy trình chưng cất nước cất lá trầu không (Piper betel L.) có hoạt tính kháng vi sinh vật

Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ NANO
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ bản
Người tham gia: Lê Thị Kim Anh (Chủ nhiệm), Nguyễn Hữu Thịnh, Lê Xuân Ánh

DHL.2018-CB-01

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano lai Ag-TiO2 có khả năng kháng vi khuẩn Escherichia coli

Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ NANO
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ bản
Người tham gia: Nguyễn Hữu Thịnh (Chủ nhiệm), Lê Thị Kim Anh