Dữ liệu đề tài

DHH2015-02-61

NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT CỘNG ĐỒNG TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Quang Hoàng (Chủ nhiệm), Nguyễn Thiện Tâm, Đinh Thị Kim Oanh, Cao Thị Thuyết, Hoàng Mạnh Quân

QT-DAFLC-09-02-CRD

Nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng Quảng Trị

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Đình Phùng, Hoàng Mạnh Quân, Hoàng Thị Thái Hòa, Lê Thị Hoa Sen, Đỗ Đình Thục, Võ Chí Tiến

B2007-DHH02-18TĐ

xây dựng mô hình chăn nuôi bò bán thâm canh và lợn hướng nạc nhằm nâng cao thu nhập cho hộ nông dân huyện quảng trạch, tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Mạnh Quân, Lê Đình Phùng, Phùng Thăng Long, Nguyễn Xuân Bả, Ngô Mậu Dũng, Nguyễn Minh Đức; Nguyễn Văn Thành

B2007-DHH02-TĐ18

Xây dựng mô hình chăn nuôi bò bán thâm canh và lợn hướng nạc nhằm nâng cao thu nhập cho hộ nông dân ở huyện Quảng trạch, tỉnh Quảng bình

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Mạnh Quân

B2006-DHH02-12

Nghiên cứu thực trạng quản lý tài nguyên rừng và ảnh hưởng của nó đến sinh kế của người dân miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Mạnh Quân

QT-DAICCO

Nghiên cứu thực trạng quản lý tài nguyên rừng và ảnh hưởng của nó đến sinh kế của người dân miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Mạnh Quân

QT-DA-ADB-04

Nâng cao năng lực giảm nghèo miền Trung (CACERP), do Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ tại 2 tỉnh: Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. (1/2004-12-2004)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Mạnh Quân

QT-DA-CIBRIP

Đào tạo cho các cán bộ dự án CBRIP do Ngân hàng Thế giới tài trợ tại 13 tỉnh miền Trung (Từ Thanh Hóa đến Bình Phước). (1/2002 - 12/2004)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Mạnh Quân

QT-DA-PTNT-ODA

Xây dựng kế hoạch tiểu dự án xã cho chương trình phát triển nông thôn do chính phủ Na Uy tài trợ tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. (5/2001 - 10/2001)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Mạnh Quân