Dữ liệu đề tài

DHH2014-01-56

Tuyển chọn những chủng tảo silic cho hàm lượng lipid cao phân lập từ đầm phá Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Thị Thu Liên (Chủ nhiệm), Lê Thị Hà Thanh, Thuỷ, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Hữu Thuần Anh

NN-NCCB106.16-2012.80

Nghiên cứu sự kích kháng salicylic acid và điều hòa biểu hiện gen trong quá trình sinh tổng hợp centellosdie ở tế bào rau má (Centella asiatica (L.) Urban)

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc (Chủ nhiệm), Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Hữu Thuần Anh, Trần Thị Triêu Hà, Lê Mỹ Tiểu Ngọc

B2004-07-02

Nghiên cứu tách chiết glycoalkaloid toàn phần từ callus của cà gai leo (Solanum hainanense Hance)

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc (Chủ nhiệm), Nguyễn Hữu Thuần Anh, Lê Thị Hà Thanh

CS-DT2005.12

Nghiên cứu protein dự trữ của một số giống đậu tương (Glycine max L.) bằng kỹ thuật điện di SDS trên polyacrylamide gel

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hữu Thuần Anh