Dữ liệu đề tài

DP-DT

Sản xuất thử nghiệm tinh bột nghệ trên dây chuyền thiết bị công nghệ quy mô 30kg tinh bột nghệ/ngày tại tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: KỸ THUẬT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG, Bảo quản và chế biến nông sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Nguyễn Văn Toản (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Diễm Hương, Võ Văn Quốc Bảo, Tống Thị Quỳnh Anh, Lê Thanh Long, Nguyễn Văn Huế, Nguyễn Đức Chung, Trần Ngọc Khiêm, Đoàn Thị Thanh Thảo, Trần Thanh Quỳnh Anh, Võ Quyết Tiến, Phạm Ngọc Anh

DHH2015-02-59

Nghiên cứu chế tạo nano chitosan ứng dụng trong phòng trừ nấm bệnh hại cà chua sau thu hoạch

Lĩnh vực: KỸ THUẬT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Cao Cường, Lê Thanh Long, Nguyễn Thị Thủy Tiên, Trần Ngọc Khiêm

B2009-DHH02-45

Nghiên cứu sấy một số sản phẩm thực phẩm có giá trị cao bằng công nghệ sấy thăng hoa

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Ngọc Khiêm

DP-DTKHCN QN 2003

Điều tra thực trạng sau thu hoạch và đưa ra các giải pháp nhằm hạn chế tỏn thất sau thu hoạch của một số nông sản chính (mía, cacao, dưa hấu, sắn, lúa) tại tỉnh Quảng Ngãi.

Lĩnh vực: KỸ THUẬT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Tán (Chủ nhiệm), Trần Ngọc Khiêm, Nguyễn Văn Toản, Lê Thanh Long, Võ Văn Quốc Bảo, Nguyễn Đức Chung

B2002-08-01

Nghiên cứu chế biến một số sản phẩm từ sen phục vụ tiêu dùng Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KỸ THUẬT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Tán (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Toản, Trần Ngọc Khiêm, Lê Thanh Long, Đỗ Thị Bích Thủy, Võ Văn Quốc Bảo, Nguyễn Đức Chung

DP-DT2004

Đánh giá tổn thất nông sản sau thu hoạch và đề xuất giải pháp cho công đoạn sau thu hoạch một cách bền vững tại tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Tán (Chủ nhiệm), Trần Ngọc Khiêm, Nguyễn Văn Toản, Lê Thanh Long,, Võ Văn Quốc Bảo, Nguyễn Đức Chung