Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
Quản lý đề tài khoa học
 
Sở hữu trí tuệ
 
 
  Trang chủ 

61 năm hình thành và phát triển, Đại học Huế ngày nay là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học lớn của miền Trung Việt Nam. Là một trong 14 trường Đại học trọng điểm của cả nước, Đại học Huế đã khẳng định được vị thế, uy tín của mình trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Nguồn nhân lực KHCN bao gồm một đội ngũ đông đảo các nhà giáo, nhà nghiên cứu có trình độ cao. Tính cho đến nay Đại học Huế có 3810 cán bộ công chức. Số lượng giảng viên là 2088, trong đó có 441 giảng viên chính và giảng viên cao cấp. Đại học Huế có 267 GS, PGS; 651 Tiến sĩ khoa học, tiến sĩ và chuyên khoa 2; 1434 Thạc sĩ và chuyên khoa 1. Tỷ lệ giảng viên có trình độ sau đại học đạt tỷ lệ 82.4%. Đây là một tài sản quý báu của Đại học Huế, của tỉnh Thừa Thiên Huế và của cả nước.

Hoạt động đào tạo và NCKH của các nhà giáo, nhà khoa học đã góp phần to lớn và có tính chất quyết định đến sự phát triển của Đại học Huế trong điều kiện hội nhập và mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế. Cán bộ giảng viên Đại học Huế đã thực hiện hàng trăm nhiệm vụ NCKH các cấp, đăng tải hàng ngàn bài báo, công trình khoa học trên các Tạp chí trong và ngoài nước, biên soạn hàng trăm giáo trình, sách, tài liệu tham khảo phục vụ thiết thực cho công tác đào tạo và NCKH. Đây là nguồn dữ liệu quý, phục vụ cho việc tra cứu, tham khảo trong đào tạo, đặc biệt là đào tạo Sau đại học và NCKH.

CƠ SỞ DỮ LIỆU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ còn là nguồn thông tin giúp cho công tác quản lý trên các lĩnh vực Khoa học Công nghệ, đào tạo Sau đại học, xuất bản TCKH, tư vấn và dịch vụ khoa học,...

Chúng tôi trân trọng giới thiệu "CƠ SỞ DỮ LIỆU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ" với mong muốn rằng, cùng với các CSDL khác sẽ góp phần phản ánh một cách tương đối đầy đủ nguồn nhân lực chất lượng cao của giáo dục đại học nước nhà.

 

 


Để được hỗ trợ kỹ thuật, xin liên hệ:

Nguyễn Anh Toàn, Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Điện thoại: 02343.845799, 0988.088.860

Email: na.toan@gmail.com