Dữ liệu bài báo khoa học

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công trong phục hình mất răng toàn bộ

Tập san Nghiên cứu và thông tin Y học Trường Đại học Y Huế, 1995
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Toại

Các làng muối ở Huế xưa.

Tạp chí Huế xưa và nay, 1995
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Quang Trung Tiến

Việt Nam ổn định, đổi mới và phát triển theo định hướng XHCN là một tất yếu lịch sử - Phê phán luận điểm cho rằng “Xã hội Việt Nam vỏ một khác, ruột một khác

Hội thảo khoa học Đấu tranh phê phán các luận điệu chống chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đề tài KX 10-07, Tỉnh ủy Thừa Thiên- Huế, 1995
Lĩnh vực: TRIẾT HỌC, ĐẠO ĐỨC HỌC VÀ TÔN GIÁO
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Minh Đồng

Gắn việc làm niên luận với nghiên cứu KH và hoạt động xã hội của sinh viên.

Kỷ yếu hội thảo KH, ĐHSP Huế., 1995
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Tú Anh

Giao tiếp bán hàng-một loại giao tiếp đặc thù.

Kỷ yếu hội thảo KH: Tâm lý khách hàng, Hà Nội., 1995
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Tú Anh

Môđun im-xạ ảnh.

Thông báo Khoa học và Giáo dục trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, 1995
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Thuyết

On the theory phonoriton in semiconductor

Communication In Physics, 1995
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Quý Thông

Đặc điểm, tiềm năng và chiến lược phát triển không gian du lịch Thừa Thiên Huế.

Tạp chí khoa học và công nghệ, Sở KHCN&MT tỉnh TT Huế. , 1995
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Tưởng

Du lịch trung tân Huế - Đà Nẵng. Thực trạng, tiềm năng, cơ hội và giải pháp.

Thông báo khoa học và giáo dục, Trường ĐHSP Huế. , 1995
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Tưởng

Về cái chết đầy bí ẩn của Cựu hoàng Duy Tân

Tạp Chí Xưa Và Nay Hà Nội, 1995
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Văn Hiển

Vua Duy Tân Trong Mắt Người Nước Ngoài

Tạp Chí Huế Xưa Và Nay, 1995
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Văn Hiển

Giáo dục và Đào tạo Hàn Quốc: Lực đẩy của sự phát triển

Tạp Chí Giáo Dục Đại Học Và Trung Học Chuyên Nghiệp, 1995
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Văn Hiển