Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Giọng điệu trần thuật trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại

2010
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh

Thời gian trần thuật trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại

Tạp chí khoa học Đại học Huế, 2009
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh

Ngôn ngữ trần thuật trong truyện ngắn Việt Nam đương đại

Tạp chí Sông Hương, 2008
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh

Hình tượng người trần thuật trong truyện ngắn Việt Nam thời kì đổi mới

Thông báo khoa học trường ĐHSP Huế, 2005
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh

Vận dụng lí thuyết tác phẩm - thể loại văn học vào việc dạy học tích hợp ở nhà trường Trung học phổ thông

Kỷ yếu hội thảo khoa học Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng giáo viên Ngữ Văn THPT ở trường Đại học S&??????????????, 2005
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh

Thơ Hoàng Cầm từ nhãn quan văn hóa

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Những nhà nghiên cứu Ngữ Văn trẻ (lần thứ hai), khoa Ngữ Văn, ĐHSP Hà Nội, 2004
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh

Tình yêu huyền thoại trong truyện ngắn Trần Thùy Mai

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Văn học Thừa Thiên Huế (lần thứ hai), ĐHSP Huế, 2003
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh

Dạy - học môn Văn - Tiếng Việt dưới góc nhìn của học sinh phổ thông trung học

Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần thứ nhất (nhân kỉ niệm 45 năm Đại học Huế), Đại học Huế, 2002
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh

Lâm Thị Mỹ Dạ - một trái tim thơ đầy khát vọng

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Văn học Thừa Thiên Huế (lần thứ nhất), ĐHSP Huế, 2000
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh

Từ huyền thoại về một cái chết, tìm hiểu trăng trong thơ Lý Bạch

Tạp chí Đại học Huế, 1999
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh