Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Giáo dục nhân văn cho sinh viên Việt Nam trong thời kì toàn cầu hóa: thuận lợi và thách thức

Kỉ yếu Hội thảo Khoa học, Giáo dục nhân văn trong giáo dục đại học, Nxb Đà Nẵng, 07.2019, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh (Chính)

Khi lịch sử thuộc về cá nhân (nhìn từ mối quan hệ giữa văn học và lịch sử trong tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỉ XXI)

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia về Nghiên cứu và giảng dạy văn học về đề tài lịch sử dân tộc, 2019
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh

Phụ nữ, trẻ em và những đối thoại văn hóa trong tiểu thuyết của Khaled Hosseini, Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 10, tr. 73 – 80.

Tạp chí Nghiên cứu Văn học, 2019
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh (Chính)

Thư viện Đại học Huế và những hoạt động phục vụ đổi mới giáo dục đại học, góp phần nâng cao văn hóa đọc cho sinh viên

Kỷ yếu hội thảo "Các tiêu chí xây dựng thí điểm mô hình phát triển văn hóa đọc trong thư viện ( Khu vực miền trung)". - Đà nẵng: Bộ văn Hóa,Thể thao và Du lịch, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Ngọc (Chính), Thái Phan Vàng Anh

Dòng chảy phi lí trong tiểu thuyết Việt Nam ba mươi năm đổi mới

Thành tựu văn học Việt Nam ba mươi năm đổi mới, Nxb Văn học, 2017
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh (Chính)

Tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỉ XXI – hội nhập và vượt qua “sự tồn dư ngoan cố” của lối viết cũ

Kỷ yếu hội thảo khoa học “Khoa học xã hội nhân văn trong bối cảnh hội nhập”, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2017
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh

Siêu hư cấu như một trò chơi cấu trúc trong tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỉ XXI

Văn nghệ quân đội, 2017
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh

Từ lí thuyết Mĩ học tiếp nhận, nhìn lại những bàn luận về “Người đọc” nửa đầu thế kỉ XX

Tạp chí Khoa họcb& Giáo dục, ĐHSP Huế, 2017
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh

Trò chơi kết cấu trong tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỉ XXI

Kỉ yếu HTQG "Nghiên cứu và dạy học Ngữ văn trong bối cảnh đổi mới giáo dục", ĐHSP Huế, Nxb ĐH Huế, 2017
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh

Tiểu thuyết động vật: sự dịch chuyển từ ngoại biên đến trung tâm trong văn học sinh thái (nhìn từ một số tiểu thuyết văn học Trung Quốc đương đại) (viết chung)

Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế "Phê bình sinh thái - tiếng nói bản địa, tiếng nói toàn cầu", NXB Khoa học xã hội, 2017
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh

Con người chấn thương trong tiểu thuyết đề tài chiến tranh và hậu chiến

Nghiên cứu văn học, 2017
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh