Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2525-2674

Tác động của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia đối với nhận thức, kiến thức và kỹ năng của giáo viên tiếng Anh tiểu học

Tạp chí khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, 2019
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Thị Nguyên Ái (Chính)

The perceptions of assessing young language learners of the EFL teachers implementing the pilot primary English language curriculum

Procedings of the 4th International Conference: Interdisciplinary Research in Linguistics and Language Education, 2019
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Nguyên Ái (Chính)