Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Về một thiết chế đặc thù trong quản ký đô thị Thừa Thiên Huế.

Huế xưa&nay;, 2013
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Chính Sách Quân Điền Của Triều Nguyễn Ở Bình Định

Hội Thảo Khoa Học Khoa Lịch Sử Trường Đại Học Khoa Học Huế, Tháng 11/2002, Kỷ Yếu, 2010
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Quê Hương Và Hoạt Động Cách Mạng Của Hoàng Đức Trạch Và Lê Bá Dị, Sau Một Trăm Năm Nhìn Lại

Tạp Chí Huế Xưa Và Nay, Số 78 (Tháng 11-12/ 2006), Trang 13-16, 2006
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Các Biện Pháp Chế Tài Để Điều Tiết Cực Quyền Của Bộ Máy Nhà Nước Triều Nguyễn

Hội Thảo Khoa Học 700 Năm Thuận Hoá – Phú Xuân - Thừa Thiên Huế, Do Hội Khoa Học Lịch Sử Thừa Thiên Huế Tổ Chức, Huế, 9-10/2006, Kỷ Yếu Tr. 87-97, 2006
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Phú Xuân -1786: Ý Nghĩa Sự Kiện Thống Nhất Đất Nước

Hội Thảo Khoa Học 700 Năm Thuận Hoá- Phú Xuân- Thừa Thiên Huế, Do Hội Khoa Học Lịch Sử Thừa Thiên Huế Tổ Chức, Huế, 9-10/2006, Kỷ Yếu Tr. 82-86, 2006
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Vai Trò Của Thừa Thiên Huế Và Quảng Nam- Đà Nẵng Trong Cuộc Vận Động Khởi Nghĩa Trung Kỳ Tháng 5 Năm 1916

Hội Thảo Khoa Học Do Sở Văn Hoá Thông Tin Thành Phố Đà Nẵng Và Hội Khoa Học Lịch Sử Thừa Thiên Huế Tổ Chức, Đà Nẵng, 17-5-2006, 2006
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Về Chính Sách Tôn Giáo Của Triều Nguyễn, Những Kinh Nghiệm Lịch Sử

Hội Thảo Quốc Tế Tôn Giáo Và Pháp Quyền Đông Nam Á Do Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo, Hội Việt- Mỹ Và Viện Can Dự Toàn Cầu (hoa Kỳ) Tổ Chức, Hà Nội, 8-9/2006;tạp Chí Huế Xưa Và Nay, Số 75 (Tháng 5-6/2006), Trang 22-24, 2006
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Tư Tưởng Dân Chủ Của Phan Châu Trinh Sau 100 Năm Nhìn Lại

Tạp Chí Huế Xưa Và Nay, Số 74 (Tháng 3-4/2006), Trang 23-27. Tạp Chí Văn Hoá Quảng Nam Số 56 (Tháng 3-4/2006), Trang 22-24, 2006
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Chính Quyền Đàng Trong Với Công Cuộc Mở Mang Lãnh Thổ Và Phát Triển Kinh Tế Ở Nam Bộ Thế Kỷ XVII-XVIII

Hội Thảo Quốc Gia Về Lịch Sử Nam Bộ Đến Thế Kỷ XIX, Do Bộ Khoa Học Và Công Nghệ Phối Hợp Với Hội Khoa Học Lịch Sử Việt Nam, Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam, Đại Học Quốc Gia Hà Nội Và Đại Học Quốc Gia Hồ Chí Minh Tổ Chức Ngày 7-8 Tháng 4 Năm 2006 Tại Thành , 2006
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Công Chúa Huyền Trân Với Vùng Đất Thuận Hoá- Phú Xuân- Thừa Thiên Huế

Tạp Chí Huế Xưa Và Nay, Số 75 (Tháng 5-6/2006), Trang 22-24, 2006
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Về Chủ Nghĩa Yêu Nước Của Phan Bội Châu

Tạp Chí Huế Xưa Và Nay Số 71 (Tháng 9-10/2005), Trang 10-16, 2005
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Phong Trào Đông Du (1905-1909) Qua Ký Ức Của Phan Bội Châu Trong Những Năm Cuối Đời Ở Huế(1925-1940)

Hội Thảo Khoa Học Quốc Tế Việt Nam -100 Năm Phong Trào Đông Du Và Hợp Tác Việt - Nhật Để Bảo Tồn Và Phát Triển Di Sản Văn Hoá Huế, Do Hội Khoa Học Lịch Sử Tỉnh Thừa Thiên Huế Tổ Chức Tháng 10 Năm 2005, Kỷ Yếu Hội Thảo Trang 102-107, 2005
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang