Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Cội Nguồn Tư Tưởng Chiến Lược Đại Đoàn Kết Dân Tộc Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Ht Kỷ Niệm 73 Năm Thành Lập MTTQVN, UBMTTQVN Tỉnh Thừa Thiên Huế, 18/11/2003, 2003
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Khu Di Tích Kinh Đô Thăng Long- Ý Nghĩa Khai Quật Khảo Cổ Học Năm 2003, Giá Trị Lịch Sử Và Đề Xuất Giải Pháp Bảo Tồn Phát Huy Tác Dụng

Hội Thảo Khoa Học Đánh Giá Giá Trị Và Đề Xuất Giải Pháp Bảo Tồn Và Phát Huy Giá Trị Khu Di Tích Khu Vực Xây Dựng Nhà Quốc Hội Và Hội Trường Ba Đình (mới), TTKHXHNVQG, HN,26-27/9/2003, Sài Gòn Tiếp Thị Tháng 11/ 2003, 2003
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Tính Độc Đáo Của Các Dân Tộc Thiểu Số Ở Thừa Thiên Huế Và Quảng Trị Mang Họ Hồ Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Hội Thảo Khoa Học Các Dân Tộc Thiểu Số Ở Thừa Thiên Huế Mang Họ Hồ Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Do Tỉnh Uỷ Thừa Thiên Huế Tổ Chức Ngày 3/9/2003 Tại A Lưới, Huế Xưa & Nay Số 59 (9-10/2003) Tr. 27 - 30, 2003
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Những Chiến Công Chống Ngoại Xâm Vùng Biển Thời Các Chúa Nguyễn

Tạp Chí Huế Xưa & Nay Số 57 (5-6/2003) Tr. 66 - 68, 2003
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Tư Tưởng Đại Đoàn Kết Dân Tộc Của Hồ Chí Minh

Tạp Chí Huế Xưa Và Nay. Số 55, Xuân Quý Mùi, Tr, 9- 21, 2003
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Sử Liệu Mới Về Một Trận Chiến Trên Biển Với Người Hà Lan

Sài Gòn Tiếp Thị, Số Xuân Quý Mùi, Tr.6-7, 2003
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Ngoại Thương Đàng Trong Thời Chúa Nguyễn Phúc Nguyên (1614-1635)

Tạp Chí NCLS Số 6 (325)/2003, Tr.30- 34, 2003
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Góp Thêm Tư Liệu Để Làm Sáng Tỏ Danh Tướng Đại Tư Mã Ngô Văn Sở Thời Tây Sơn

HTKH Phú Xuân- Thuận Hoá Thời Tây Sơn Do Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Huế Và Hội Khoa Học Lịch Sử Thừa Thiên Huế Tổ Chức Ngày 27-28/2001, Kỷ Yếu, Tr. 140-144. Tạp Chí Lịch Sử Quân Sự, Số 1(133) 2002, Tr 14-17, Tạp Chí Xưa & Nay Số 107( Xuân 2002) Tr 10- 12, 2002
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Tình Hình Bão Lụt Ở Thanh Hoá Hồi Thế Kỷ XIX

Tạp Chí NCLS Số 4 (323), Tr. 73- 82, 2002
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Nguyễn Văn Tường- Cuộc Đời Và Lời Giải?

Hội Thảo Khoa Học Nhân Vật Lịch Sử Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886), Do Trung Tâm Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Huế (Đại Học Huế) Và Hội Khoa Học Lịch Sử Tỉnh Thừa Thiên Huế Tổ Chức Ngày 2/7/2002 Tại Thành Phố Huế, Kỷ Yếu Hội Thảo, 2002
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Góp Phần Làm Sáng Tỏ Những Uẩn Khúc Trong Cuộc Đời Của Nhân Vật Lịch Sử Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886)

Hội Thảo Khoa Học Nhân Vật Lịch Sử Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886), Do Trung Tâm Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Huế (Đại Học Huế) Và Hội Khoa Học Lịch Sử Tỉnh Thưà Thiên Huế Tổ Chức Ngày 2/7/2002 Tại Thành Phố Huế, Kỷ Yếu Hội Thảo, 2002
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Phú Xuân - Thuận Hoá Thời Tây Sơn: Thành Tựu Nghiên Cứu Và Vấn Đề Đang Đặt Ra

Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học Phú Xuân - Thuận Hoá Thời Tây Sơn, Huế, Tr 4-15, 2001
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang