Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Đặc Điểm Đạo Thờ Cúng Tổ Tiên Ở Vùng Huế (viết Chung)

Huế Xưa Và Nay, Số 47, Tr 38-46, 2001
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Quá trình thành lập tỉnh Quảng Bình (1069 -1831)

Hội thảo Khoa học Cơ sở khoa học xác định ngày thành lập tỉnh Quảng Bình, Đồng Hới, (12/2001), 2001
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Trần Văn Kỷ: Quê Hương Và Sự Nghiệp

Huế Xưa Và Nay, Số 48, Tr 22-33, 2001
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Trần Huy Liệu, Báo Yêu Nước, Nhà Hoạt Động Cách Mạng, Nhà Sử Học

Huế Xưa Và Nay, Số 47, Tr 6-15; Xưa Và Nay, Hà Nội, Số 103, Tr 4-6, 2001
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Tình Hình Lũ Lụt Ở Quảng Nam Vào Thế Kỷ XIX Và Những Biện Pháp Cứu Trợ Của Triều Nguyễn(1802-1884)

Nghiên Cứu Lịch Sử, Hà Nội, Số 3/316, Tr 61-65, 2001
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Văn Hoá Việt Nam Thời Nguyễn Và Vấn Đề Đặt Ra Hiện Nay

Nghiên Cứu Huế, Tập 2, Tr 75- 83, 2001
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Tình Hình Lũ Lụt Ở Quảng Nam Vào Thế Kỷ XIX Và Những Biểu Hiện Văn Hoá Ở Vùng Trọng Điểm Thiên Tai Này Tại Các Tỉnh Miền Trung

Hội Thảo Khoa Học Văn Hoá Quảng Nam - Những Giá Trị Đặc Trưng, Tam Kỳ, 2001
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Sự Nghiệp Của Đặng Tất - Đặng Dung Với Vùng Đất Thuận Hoá Trong Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Minh Đầu Thế Kỷ Xv

Hội Thảo Khoa Học Danh Nhân Đặng Tất - Đặng Dung Và Đóng Góp Của Họ Đặng Trong Lịch Sử Dân Tộc, Do Hội Khoa Học Lịch Sử Tỉnh Thưà Thiên Huế, Ban Liên Lạc Họ Đặng Toàn Quốc Và Ban Liên Lạc Họ Đặng Tỉnh Thưà Thiên Huế Tổ Chức Ng, 2000
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Văn Hoá Việt Nam Thời Nguyễn Và Những Vấn Đề Đặt Ra Hiện Nay

Hội Thảo Khoa Học Văn Hoá Việt Nam Thời Nguyễn, Huế, Tr 9-18, 2000
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Từ Cơ Chế Hội An Xưa Nghĩ Về Sự Phát Triển Đặc Khu Kinh Tế Mở Chu Lai Hiện Nay

Hội Thảo Khoa Học Về Đặc Khu Kinh Tế Mở Chu Lai, Hội An, Tam Kỳ, 2000
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Triều Nguyễn- Sau 200 Năm Nhìn Lại

Hội Thảo Khoa Học Quốc Gia Nghiên Cứu Và Giảng Dạy Lịch Sử Thời Nguyễn Ở Đại Học, Cao Đẳng Sư Phạm Và Phổ Thông Do Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Tổ Chức Ngày 23 Và 24 Tháng 10 Năm 2002 Tại Hà Nội, Kỷ Yếu Trang 33- 38. Tạp Chí , 2000
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Hải Vân Sơn Trong Hệ Thống Phòng Vệ Thành Phú Xuân Dưới Thời Quân Trịnh Và Tây Sơn

Hội Thảo Khoa Học, Trường Đại Học Khoa Học - Đại Học Huế, 2000
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang