Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Nghiên cứu thu nhận tổng oxyt đất hiếm từ monazit Bình Định

Tạp Chí Hóa Học Và Ứng Dụng, 2006
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Văn Tân

Thu hồi tổng oxyt đất hiếm Thừa Thiên Huế

Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học: Nguyên Tố Đất Hiếm – Chiết, Tách Phân Chia Và Ứng Dụng, 2006
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Văn Tân

Nghiên cứu thu nhận nguyên tố đất hiếm europi và xeri từ monazit bằng phương pháp chiết

Tuyển Tập Báo Cáo Hội Thảo Khoa Học Cơ Bản Chuyên Ngành Hóa Vô Cơ, Bộ Khoa Học Và Công Nghệ Giai Đoạn 2001-2005, 2005
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Văn Tân

Tách La, Nd, Sm, Eu, bằng phương pháp sắc ký chiết với axit di-(2-etylhexyl) photphoric- silicagel

Tạp Chí Hóa Học Và Ứng Dụng, 2004
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Văn Tân

Nghiên Cứu Thu Tổng Oxyt Đất Hiếm Từ Monazit TT - Huế Bằng Phương Pháp Kiềm Ở Áp Suất Cao

Tạp Chí Hóa Học, T.42(4), Tr. 422-425, 2004, 2004
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Văn Tân

Chiết xeri, prazeodym bằng tributylphotphat và axit di (2-etylhexyl)photphoric từ dung dịch axit nitric

Tạp Chí Hóa Học Và Ứng Dụng, 2003
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Văn Tân

Thu hồi tổng oxyt đất hiếm từ monazit TT- Huế bằng phương pháp axit

Tuyển Tập Các Session Hội Nghị Hóa Học Toàn Quốc Lần Thứ IV, 2003
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Văn Tân

Nghiên Cứu Xử Lý Chì, Cadimi Trong Nước Bằng Than Bùn TT - Huế

Tuyển Tập Các Session Hội Nghị Hóa Học Toàn Quốc Lần Thứ IV. Tập III, Sesion7, Tr. 100-106, 2003
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Văn Tân

Nghiên cứu thu hồi tổng các nguyên tố đất hiếm từ monazit TT- Huế bằng NaOH

Kỷ Yếu Hội Nghị Khoa Học Đại Học Huế Lần Thứ Nhất- Khoa Học Tự Nhiên, 2002
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Văn Tân

Nghiên cứu xử lý chì, Cadimi trong nước bằng than bùn Thừa Thiên Huế

Hoá Học Và Công Nghiệp Hoá Chất, 2001
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Văn Tân

Nghiên cứu chế tạo bột mài CeO2 chất lượng cao

Tạp Chí Hoá Học, 2001
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Văn Tân

Mô Hình Hoá Thực Nghiệm Toán Học Khảo Sát Quá Trình Thu Hồi Nguyên Tố Đất Hiếm Mường Hum Bằng Phương Pháp Ngâm Chiết Với HNO3

Thông Báo Khoa Học Các Trường Đại Học, Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo, 2001
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Văn Tân