Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ VÀ THỬ HOẠT TÍNH QUANG XÚC TÁC TiO2 PHA TẠP EUROPI

Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn, 2013
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Văn Tân, Võ Quang Mai; Nguyễn Tấn Phước

Nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang pha tạp nguyên tố đất hiếm trên nền Al2O3

Tạp chí Hóa học, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Văn Tân, Trần Dương, Nguyễn Đức Linh, Lê Thị Xuân

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU PHÁT QUANG TRÊN NỀN ZnAl2O4 PHA TẠP Nd(III), Eu(III) BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL-GEL

Kỷ yếu Hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ IV, 2013
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Văn Tân

Xác định các điều kiện tối ưu thu nhận tổng oxyt đất hiếm từ monazite Hà Tĩnh bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm.

Tạp chí Hoá học và ứng dụng, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính)

Nghiên cứu tổng hợp Lantan xitrat làm phân bón vi lượng cho cây cà chua

Tạp chí Đại học Sài Gòn, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Văn Tân

Xác định điều kiện tối ưu thu nhận tổng oxit đất hiếm từ monazite Hà Tĩnh bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm

Tạp chí Hoá học và ứng dụng, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính), Trần Thị Phương Thảo, Trần Dương

Recovery of the total oxides of the rare earths from monazit in Quang Nam

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên, 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính)

Nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang pha tạp europi và neodym.

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính)

Nghiên cứu tổng hợp glutamat neodym làm phân bón vi lượng.

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính)

Nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang pha tạp Europi và Neodim

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính)

Nghiên cứu thủy luyện monazit Quảng Trị thu tổng oxit đất hiếm.

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2010
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính)

Nghiên cứu chiết một số nguyên tố đất hiếm La, Pr, Nd, Y bằng axit mono(2-etylhexyl)-photphoric từ môi trường axit nitric.

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2010
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính)