Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Chiết Pr, Sm, Gd, Tm, Lu bằng Tributylphotphat từ dung dịch axit- nitric

Tạp Chí Khoa Học, Đại Học Huế, 2000
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Văn Tân

Thu hồi CeO2 từ quặng đất hiếm Mường Hum ứng dụng trong vật liệu phát quang, xúc tác xử lý khí thải và bột mài bóng thuỷ tinh

Hội Thảo Khoa Học, Đào Tạo, Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Về Khoa Học Và Công Nghệ Vật Liệu, Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo, 2000
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Văn Tân

Thu hồi tổng oxyt đất hiếm Mường Hum bằng NaOH

Thông Báo Khoa Học Trường Đại Học Sư Phạm Huế, 2000
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Văn Tân

Nghiên cứu xử lý chì trong dung dịch bằng than

Thông Báo Khoa Học Và Giáo Dục, Trường Đại Học Sư Phạm Huế, 2000
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Văn Tân

Treatment of COD, BOD from waste water by peat

2nd International Polymer Symposium And The Environment, Danang Vietnam, (1998) , 1998
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Văn Tân

Chiết La, pr, Nd, Dy, Y, Er bằng axit DI-2-etylhexyphotphoric từ môi trường axít nitric

Thông Báo Khoa Học Trường Đại Học Sư Phạm Huế, 1998
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Văn Tân

Tính toán các điều kiện tối ưu để thu hồi oxyt đất hiếm Mường Hum bằng phương pháp chiết với H2SO4

Tuyển tập các Báo cáo Hội nghị Hoá Học lần thứ 3, 1998
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Văn Tân

Nghiên cứu COD, BOD5 từ nước thải sinh hoạt bằng than bùn Thừa Thiên - Huế

Tuyển Tập Các Công Trình Nghiên Cứu Môi Trường Toàn Quốc 1998, 1998
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Văn Tân